Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky

27. 8. 2007
Z RADNICE

Primátor Vranova PhDr. Tomáš Lešo informoval novinárov na tlačovej besede v piatok minulý týždeň okrem iného aj o tom, že v súčasnosti prebiehajú rokovania pracovníkov MsÚ s občanmi - vlastníkmi pozemkov, ktoré potrebuje mesto vykúpiť na výstavbu priemyselného parku. Počet všetkých majiteľov parciel stúpol na 62. Mnohí z nich sú ústretoví a ochotne pristúpili na odpredaj po 150 Sk/m2, za čo im patrí poďakovanie, no sú aj takí, ktorí pýtajú vyššie sumy.
* Mesto sa v súčasnosti pripravuje na ďalšiu etapu projektov týkajúcich sa školskej infraštruktúry. Do úvahy pripadajú rekonštrukcie základných škôl na sídlisku Juh a na Kukučínovej ulici v Čemernom.
* Na štvrtkovom zasadnutí rady MsZ predložil poslancom riaditeľ MsDK vo Vranove Ing. A. Kobielský smelý projekt rekonštrukcie tohto kultúrneho stánku. Pôjde o racionalizáciu využitia celého interiéru, klubovne pre mládež, ale aj zateplenie celého objektu, rekonštrukciu strechy a výstavbu vonkajšieho výťahu, ktorý by vyriešil bezbariérový vstup na všetky poschodia.
* V septembri sa začne s I. etapou výstavby vranovského kolumbária. Na hlavnom cintoríne sa opraví aj vstup, schody a pripraví sa 200 miest na dôstojné uloženie urien. Ponukové konanie vyhrala firma Stavoterm, ktorá predložila najlacnejší návrh v hodnote 1,3 milióna Sk. Hlavný vranovský cintorín by mal byť upravený do sviatku Pamiatky zosnulých, teda do konca októbra.
* SSC pripravuje projekty na rekonštrukciu mosta cez Topľu v Čemernom, ktorá by mala byť ukončená do roku 2010.
* Vo štvrtok 30. augusta o 10. hodine sa uskutoční ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom môžu byť prítomní aj občania mesta. -jfk-

 

Budeme lacnejšie svietiť

V súčasnosti okrem iných stavieb prebieha v centre Vranova rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Ako nás informovala vedúca odboru výstavby MsÚ Ing. Vlasta Štefániková, v stredu počas kontrolného dňa prítomní odborníci konštatovali, že z 310 svetiel sa už vymenili staré za nové na Lomnici, v Čemernom, aj v centre mesta, v súčasnosti sa robí výmen a na sídlisku Juh. Počas prác sa zistilo 5 vážnych porúch, ktoré sa odstránili. Postupne sa pristúpi aj k výmene niektorých stožiarov verejného osvetlenia a doplnia sa tam, kde doposiaľ boli neosvetlené miesta. Predpokladaná úspora na verejnom osvetlení je 30 %.

 

Voda je život

O priebehu realizácie veľkého projektu výstavby vodovodu a kanalizácie v povodí rieky Tople informovala novinárov v piatok dopoludnia riaditeľka vranovského závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ing. Viera Kavuličová.
V týchto dňoch prebiehajú stavebné práce vo všetkých 14 obciach a dvoch mestách nášho okresu. Vo výstavbe sú 4 čističky odpadových vôd, 100 km vodovodných a 90 km kanalizačných sietí, z toho v samotnom Vranove 27 km + prípojky a prepichy pod komunikáciami. V tejto súvislosti upozornila na nezodpovednosť niektorých občanov, ktorým sa robia prípojky iba po hranicu nehnuteľnosti. Nedočkavci nesmú robiť žiadne ďalšie zásahy až do doby vykonania tlakových skúšok, pretože môžu spôsobiť havárie.
Vodovodné rozvody sa realizujú po oboch stranách hlavného vstupu do Vranova od okružnej križovatky. V piatok bola prerušená dodávka pitnej vody na niektorých uliciach v dôsledku prepájania vodovodných sietí, ale aj neočakávanej poruchy na prívodnom rade. Na prácach výmeny vodovodnej siete je malý sklz, no do októbra by mali byť všetky výkopové práce aj na kanalizácii hotové.
Vysoké teploty a nízky stav podzemných vôd spôsobili problémy iba v Michalku, kde sa dopĺňal vodojem, a v Jasenovciach. -jfk

 

Stavba rímskokatolíckeho kostola Fatimskej Panny Márie v Čemernom

Vo štvrtok to na stavbe rímskokatolíckeho kostola Fatimskej Panny Márie v Čemernom vyzeralo ako v úli. Vyše 30 brigádnikov spracovalo 70 kubíkov betónu. Tieto práce umožnia po troch rokoch prác postupne uzatvárať kostol a pripraviť východisko pre montáž strechy. Stavba svojou architektúrou je ojedinelá v širokom okolí a financovaná je zo zbierok a darov. Aj napriek tomu. že všetky práce okrem vysokoodborných sa robia brigádnicky, sú zatiaľ vo vysokej kvalite. Štvrtok bol zároveň kontrolným dňom a na stavbu zavítal aj projektant a primátor mesta Tomáš Lešo. K dnešnému dňu je hodnota diela zhruba 10 miliónov Sk. Foto: M. Mudrák

 


Slávnosti kultúry v Tovarnom

Slávnosti kultúry v Tovarnom začali v nedeľu predpoludním ratifikáciou družobnej zmluvy s poľskou obcou Strogow Gorny a pokračovali na ranči súťažou vo varení gulášu o varešku starostky obce Ľudmily Repkovej. So svojimi receptami prišli družstvá z Majeroviec, Sedlísk, Benkoviec, N. Hrabovca, Kladzian, M. Domaše, O. Matiašoviec a tri domáce kuchárske kolektívy. Potom prišla na rad zábava, ktorú rozprúdil Drišľak, ľudový rozprávač Jožko - Jožka, spevácka skupina z Vechca, Ondavanka z Kladzian, ale aj domáce tanečníčky. Foto: -jfk-


 


Na oslavy

Mesto Vranov, Oblastné pracovisko Matice slovenskej a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vranove pozývajú verejnosť na slávnostné stretnutie pri príležitosti 63. výročia SNP. Program sa začne v utorok 28. augusta o 14. h pietnou spomienkou pri Pamätníku hrdinom a bojovníkom proti fašizmu a pokračovať bude v stredu 29. augusta o 18.30 h stretnutím občanov pri Pamätnom kameni na Okulke. Pri zapálenej vatre zvrchovanosti budú v kultúrnom programe účinkovať FS Konopianka, Bukovina a harmonikár Juraj Kuruc. -prev-

 

Medzi partizánmi aj naši občania

O niekoľko dní si pripomenieme udalosti SNP, ktoré sa odohrali pred 63 rokmi. Môžeme smelo povedať, že zasiahli aj územie nášho okresu a to hlavne prostredníctvom bojovej činnosti partizánskeho zväzku Čapajev. Udalosti povstania sa tu odohrávali v špecifickejších podmienkach, čo vyplývalo z viacerých skutočností. Jednou z nich bolo postavenie dvoch východoslovenských divízií, ktoré mali podľa plánov prejsť na stranu povstalcov. Plány nevyšli, boli Nemcami odzbrojení a iba malá časť ich príslušníkov sa do SNP zapojila.
Ďalšiu zložku účastníkov povstania na východe tvorili partizáni. Reálne do priameho boja s postupujúcimi nemeckými jednotkami však v septembrových dňoch roku 1944 vstúpili iba príslušníci partizánskej brigády Čapajev v priestore Slanských vrchov. Neskoršie už ako partizánsky zväzok Čapajev v spolupráci s ďalšími jednotkami na území Ondavskej vrchoviny bojovali v tyle nepriateľa až do novembra 1944.
O slovenských vojakoch pôsobiacich na východe republiky sme písali, že ich zväčša odzbrojili, ale menšie jednotky sa v septembri 1944 predsa len zúčastnili bojov s Nemcami aj na východe. Tak sa k partizánom do Slanských vrchov presunuli - pracovná jednotka I. divízie slovenského vojska zo Zámutova, delostrelecká jednotka z Vranova, tanková jednotka I. divízie z Čemerného s veliteľom mjr. Dobrotkom v počte 333 mužov s výzbrojou 13 tankov, 2 samohybné delá, 13 motocyklov, 65 áut. Ľahké slovenské tanky sa neskôr uplatnili počas bojov v obrannom postavení pred obcou Hermanovce (tam zahynul aj jeden z dôstojníkov jednotky, poručík Rajtiak, pochovaný na hermanovskom cintoríne).
Bojové akcie povstania sa na území okresu Vranov odohrávali predovšetkým v dnešnej západnej časti okresu Vranov, kde boli rozmiestnené partizánske oddiely. Išlo o priestor v okolí obcí Čierne, Bystré, Hermanovce, Hanušovce, Remeniny a Matiaška. Boje trvali niekoľko dní v prvej dekáde septembra 1944. Partizáni smerovali na Ondavskú vrchovinu, kde zotrvali do novembra 1944 v partizánskom spôsobe boja.
S udalosťami povstania prebiehajúcom na území nášho okresu sú spojené pomerne známe mená ako Ľ. Kukorelli, či mená ruských veliteľov V. Kokin. I. Baľuta, L. Berenštejn, kpt. Streľcov, kpt. Majorov, mjr. Kurov. Medzi bojovníkmi v tomto zápase v septembri 1944 v Slanských vrchoch však boli aj obyvatelia z nášho okresu a bolo ich niekoľko desiatok. Tu však vymenujem iba niektorých - Ján Sabo Babinčák z Hanušoviec, Demeter Holoďák z Matiašky, Ján Gdovin z Petroviec, Jozef Haško z Hermanoviec, Štefan Čech z Čemerného (bol členom posádky jedného zo slovenských lietadiel, ktoré začiatkom septembra 1944 na rozkaz plk. Talského preleteli z letiska V. Šebastová pri Prešove na sovietsku stranu) ale aj ďalší. Spolu s nimi bolo aj veľa známych a neznámych, ktorí sa v tom čase vzopreli v protifašistickom odboji.
P. Šafranko, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach

 

Spomíname a nezabúdame

Vážení spoluobčania,
blíži sa deň, keď si vo všetkých regiónoch našej domoviny pripomíname významné 63. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa zapísalo do našich dejín a ktoré je dôkazom hrdosti nášho národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život.
Udalosti SNP dokázali zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ľudí presvedčených o správnosti svojho konania a vedených túžbou po slobode a spravodlivosti, ktorí dokázali čeliť nielen skúsenejšej, ale aj lepšie vyzbrojenej armáde nemeckej ríše a jej spojencov.
SNP malo nespochybniteľne národný charakter, ním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koalícii, k tým myšlienkam, pre ktoré je obrana vlasti a slobody najvyššou prioritou a hodnotou. Ním sme ukázali, na ktorej strane stojíme a zároveň nám umožnilo nájsť východisko, ako sa pripojiť k spojencom bojujúcim proti fašizmu. Zúčastnili sa ho aj príslušníci iných národov a národností a tiekla v ňom ruská, francúzska či poľská krv.
SNP je v slovenských dejinách jedinečné, a to tým, že je to jediné veľké ozbrojené vystúpenie slovenskej armády na obranu vlastnej krajiny a tiež masový ozbrojený občiansky odpor. Je to jedna z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín.
Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť úctu tým, ktorí sa SNP a v boji za slobodu zúčastnili, utrpeniu, ktorým museli prejsť a prešli. Naša trvalá spomienka patrí tým, ktorí preliali v slovenských horách svoju krv, v mnohých prípadoch mladú a nádejnú. Všetci bojovníci, ale aj obyčajní ľudia, ktorí sympatizovali so SNP a aktívne ho aj s nasadením svojich životov podporovali, si zaslúžia našu úprimnú a hlbokú úctu a vďaku. Žiadne slová nevrátia ich životy, nedajú sa vzkriesiť, ale zostávajú súčasťou nášho života a bytia. Vrastajú do ducha krajiny a sú tichým mementom vzdoru proti zvrátenej moci fašizmu.
SNP patrí medzi najvýznamnejšie udalosti protifašistického odboja, vybojovalo nám tradície a hodnoty, na ktoré nadväzujeme dodnes. Sloboda a demokracia sa nerodila ľahko a to si musíme navždy pripomínať.
Ing. Anna Petríková, prednostka ObÚ V hlinisku to vrelo

Málokto vie, že už päť rokov vo Vranove vyvíja organizovanú činnosť Enduro klub, ktorý má už takmer 30 členov. V nedeľu sa naši aktívni jazdci aj ich mecenáši podujatí zorganizovať hodnotné podujatie, ktoré v rámci Country Cross - Cassovia Cup sa po prvýkrát konalo v našom okrese. Na 1. ročník v poradí piateho tohtoročného kola prišlo na staré hlinisko medzi Vranovom a Vechcom 98 jazdcov. V jednotlivých kubatúrach nechýbali ani domáci motokrosoví jazdci. V A-kategórii skončil Matúš Barna piaty, rovnako ako Marcel Mydla v B - kategórii a za ním na 6. mieste Dušan Marhulík. V najobsadenejšej kategórii CX1, kde štartovalo 48 jazdcov prišiel Augustín Stürzer na 34. mieste a Juraj Kunca na 38. mieste. Zastúpenie sme mali aj v detskej kategórii kde Michal Čandík si vyjazdil 9. priečku, Kamil Čandík 10. miesto a Ján Sisák 11. miesto. Vranovský Enduro klub, obec Vechec a naši sponzori sa týmto podujatím výborne zapísali do celoročného kalendára motokrosových podujatí a všetci veria, že príležitosť zorganizovať jedno z kôl Majstrovstiev východného Slovenska dostanú aj na budúci rok. -jfk-

 


Zázraky sa predsa dejú
Žilina B - MFK Vranov 0:1 (0:1)

Domáci nastúpili posilnení o šiestich hráčov Ačka (Seman, Szorád, Ramos, Belák, Ančic, Štylar) a naši o dvoch legionárov zo Srbska a to defenzívneho strednopoliara Vukanaca a ofenzívneho Kneževiča.
Vranovčania vyhrali preto, lebo podali veľmi dobrý, disciplinovaný výkon a naše mužstvo podržal aj mladý, iba 19-ročný brankár z dorastu Šimko. O tomto priaznivom výsledku rozhodol po samostatnej akcii v 28. minúte zápasu Jaworek. V závere mohol naše víťazstvo poistiť ešte Očipka, ktorý však zo 6 metrov prestrelil prázdnu súperovú bránu. Pochvalu si zaslúži aj naša obrana, ktorá si bezchybne a s prehľadom plnila defenzívne úlohy nového trénera Miroslava Janteka. Táto výhra by nás mala psychicky povzbudiť aj do ďalších zápasov. Budeme to potrebovať, aby sme futbalovým fanúšikom ukázali, že vo Vranove sa hrá dobrý futbal.

Tabuľka II. ligy
1. L. Mikuláš 4 3 0 1 10:6 9
2. Sp. N. Ves 4 2 1 1 6:3 7
3. D. Kubín 4 2 1 1 7:6 7
4. Rakytovce 4 2 1 1 5:5 7
5. Ružomb. B 4 2 0 2 13:4 6
6. Prešov B 4 2 0 2 8:5 6
7. Žiar 4 2 0 2 7:5 6
8. B. Bystrica B 4 2 0 2 7:7 6
9. Čadca 4 2 0 2 7:7 6
10. Podbrez. B 4 2 0 2 7:8 6
11. T. Teplice 4 2 0 2 4:5 6
12. Žilina B 4 2 0 2 4:6 6
13. Vranov 4 2 0 2 4:13 6
14. Sabinov 4 1 2 1 7:8 5
15. Lipany 4 1 0 3 5:8 3
16. Stropkov 4 0 1 3 5:10 1


Zostava MFK Vranov: Šimko - Petro, Jenčko, Komár, Adam, Vukanac, Jaworwk (Očipka), Hajduch, Vožný (Kundrík), Kneževič (Hričan), Baran. Rozhodoval Debnár.
Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves - Turčianske Teplice 0:1, Stropkov - Sabinov 3:3, Lipany - Podbrezová B 1:3, Ružomberok B - Liptovský Mikuláš 0:1, Banská Bystrica B - Rakytovce 2:0, Dolný Kubín - Žiar nad Hronom 2:0, Čadca - Prešov B 2:0.
V sobotu 1. septembra o 16.30 hodine privítame na domácom trávniku Dolný Kubín. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

 

D. Klčovo už na koni

IV. liga: Ľubica - N. Hrušov 1:1 (0:1), Kapráľ - Palko.
D. Klčovo - Ľubotice 3:0 (1:0), Spišák, Ihnát, Homoľa.
V nedeľu o 15.30 h hodine sa stretnú: N. Hrušov - Snina a Kežmarok - D. Klčovo .

Tabuľka IV. liga
1. D. Klčovo 5 4 0 1 10:2 12
2. Raslavice 5 4 0 1 9:4 12
3. N. Hrušov 5 3 1 1 16:5 10
4. Snina 5 3 1 1 10:5 10
5. Kežmarok 5 3 1 1 7:5 10
6. Solivar 5 3 1 1 6:4 10
7. Kračúnovce 5 3 0 2 11:5 9
8. N. Šebastová 5 2 1 2 12:10 7
9. Ľubica 5 1 4 0 4:3 7
10. Breznica 5 2 1 2 5:9 7
11. Stakčín 5 1 3 1 8:7 6
12. Kľušov 5 1 1 3 8:10 4
13. Ľubotice 5 1 1 3 8:12 4
14. Fintice 5 1 0 4 3:9 3
15. Jasenov 5 0 1 4 1:14 1
16. Medzilaborce 5 0 0 5 3:17 0


V. liga: Hlinné - Hanušovce 1:1 (0:1), Širák - Matta.
Pakostov - Zámutov 3:0 (0:0), Cibuľáš 2, vlastný.
Hencovce - Soľ 3:1 (2:0), Šamo, J. Gazdík, P. Gazdík - Boršč.
Bystré - Sačurov 5:0 (1:0), Tirč, Timko, M. Jankovič, Komár, Hajník.
Čierne - Radvaň 1:1 (0:0), Straka - Ferenc.
Zubné - Košarovce 8:2 (6:0).
Kalnište - Kamenica 3:3 (1:1).
Tabuľka V. liga
1. Bystré 3 3 0 0 12:0 9
2. Pakostov 3 3 0 0 6:1 9
3. Kamenica 3 2 1 0 10:5 7
4. Hencovce 3 2 1 0 7:3 7
5. Hlinné 3 2 1 0 5:3 7
6. Radvaň 3 1 1 1 5:6 4
7. Čierne 3 1 1 1 4:6 4
8. Zubné 3 1 0 2 11:9 3
9. Hanušovce 3 0 3 0 5:5 3
10. Kalnište 3 0 2 1 7:9 2
11. Zámutov 3 0 1 2 2:6 1
12. Sačurov 3 0 1 2 1:7 1
13. Soľ 3 0 0 3 3:7 0
14. Košarovce 3 0 0 3 3:14 0
V nasledujúcom kole sa stretnú: Hanušovce - Kamenica, Košarovce - Čierne, Sačurov - Zubné, Soľ - Bystré, Zámutov - Hencovce, Hlinné - Pakostov, Radvaň - Kalnište.

 

Kolo pre hostí

Okresná futbalová liga:
Vechec - N. Hrabovec 1:2 (0:2), Novický - Novák, Staško. Dorast D. Klčovo - N. Hrabovec 3:0. Čaklov - Hermanovce 3:2 (0:1), Bystrý 2, M. Kroka - Ivan a Baran. Najlepší hráči: S. David - J. Sabo. V. Žipov - S. Polianka 1:2 (1:2), Hric - Vaľovčín, Hoľan. Dorast 1:4. Lomnica - Banské 1:0 (0:0), Šviderský. Dorast 4:4. K. Poruba - Komárany 0:0. Najlepší hráči: M. Fejko - Ľ. Jevčák. Dorast 0:7. Sedliská - Žalobín 1:1 (0:0), Fuňák - Soták. Dorast Sedliská - Hencovce 1:1. Rudlov - Medzianky 4:1 (1:1), Homičko 2, Ferko, Haluška - Lacko. Najlepší hráči: Ažimov - Lacko. Dorast Sačurov - Medzianky 5:4. Zámutov - Holčíkovce 3:2 (2:0). Dorast 3:2.

Tabuľka dospelých
1. N. Hrabovec 4 4 0 0 10:2 12
2. Komárany 4 3 1 0 14:2 10
3. Rudlov 4 2 1 1 9:5 7
4. V. Žipov 4 2 1 1 5:3 7
5. Čaklov 4 2 1 1 10:13 7
6. Zámutov 4 2 1 1 9:12 7
7. Medzianky 4 2 0 2 11:8 6
8. Vechec 4 2 0 2 11:8 6
9. Holčíkovce 4 2 0 2 8:8 6
10. Sedliská 4 1 1 2 6:8 4
11. Hermanovce 4 1 1 2 7:10 4
12. S. Polianka 4 1 1 2 3:7 4
13. Banské 4 1 0 3 6:8 3
14. Lomnica 4 1 0 3 1:6 3
15. Žalobín 4 0 2 2 3:8 2
16. K. Poruba 4 0 2 2 3:8 2

Tabuľka dorastu
1. Komárany 4 4 0 0 23:4 12
2. Sačurov 4 3 0 1 24:8 9
3. D. Klčovo 4 3 0 1 9:10 9
4. Holčíkovce 4 2 1 1 15:6 7
5. Medzianky 4 2 1 1 19:13 7
6. Banské 4 2 1 1 13:10 7
7. N. Hrabovec 4 2 1 1 5:5 7
8. V. Žipov 4 2 0 2 16:9 6
9. Hlinné 3 2 0 1 9:4 6
10. S. Polianka 4 1 1 2 8:11 4
11. Hencovce 4 1 1 2 5:12 4
12. T. Zámutov 4 1 0 3 6:16 3
13. K. Poruba 4 1 0 3 2:28 3
14. Sedliská 4 0 2 2 5:8 2
15. Lomnica 4 0 1 2 13:20 2
16. ŠK Zámutov 3 0 0 3 3:11 0

 

Futbal mladých

2. liga, starší dorast: Vranov - R. Sobota 1:1, Gazdík. Mladší dorast: Vranov - R. Sobota 1:2, Kachman.
1. liga, starší žiaci: Vranov - St. Ľubovňa 0:0. Mladší žiaci: Vranov - St. Ľubovňa 1:0, Tabaka.
2. liga, starší žiaci Snina B - Vranov B 4:1, Veselovský. Mladší žiaci: Snina B - Vranov B 3:1, Soták.
4. liga, dorast: Belá - Vechec 3:1. Jasenov - Bystré 2:1, M. Virba. Soľ - Brekov 4:3, Demčák 2, Veliký, Fedorko.
4. liga, žiaci: Belá - Vechec 0:0. Jasenov - Bystré 2:4, Varga 3, Lupčo. Soľ - Udavské 1:1, Berta.

 

Úradná správa OblFZ č. 5

Obsadenie rozhodcov a DZ
Dospelí: 5. kolo, 29. 8. 2007 o 16. h: Komárany - V. Žipov (Jenčo, Grecuľa - Mikita), Medzianky - K. Poruba (Lenková, Šesták - Kopec), Hermanovce - Rudlov (Mihalenko, Koscelník - Sabol), Banské - Čaklov (Tomáš, S. Bančanský - Katin), Holčíkovce - Lomnica (Jurov, Čandík - Katriňák), N. Hrabovec - ŠK Zámutov (Vajda, Višňovský - Vasiľ), Žalobín - Vechec (hrá sa v O. Matiašovciach, Jevín, Bodnár - Horňák), S. Polianka - Sedliská (Bajbár, Paľko - Žolna).
Dorast: 5. kolo, hrá sa o 13.30 h: Komárany - V. Žipov (Grecuľa - Mikita), Medzianky - K. Poruba (Šesták - Kopec), Hlinné - Sačurov (hrá sa o 13. h, Mihalenko - Sabol), Banské - T. Zámutov (S. Bančanský - Katin), Holčíkovce - Lomnica (Čandík - Katriňák), N. Hrabovec - ŠK Zámutov (Višňovský - Vasiľ). Hencovce - D. Klčovo (hrá sa o 13. h, Bodnár - Horňák), S. Polianka - Sedliská (Paľko - Žolna).
Žiaci: 3. kolo, hrá sa 28. 8. 2008 o 17. h: Čaklov - Čemerné (Vajda), Sačurov - Banské (Stanovčák), Hencovce - Hermanovce (Tomáš), Hlinné - D. Klčovo (Jenčo), Poša - Rudlov (Grecula), Lomnica - S. Polianka (Paľko),N. Hrabovec - T. Zámutov (M. Katriňák).

Dospelí: 6. kolo, 2. 9. 2007 o 15.30. h: V. Žipov - Sedliská (Vajda, Čandík - Blaško), Vechec - S. Polianka (Jenčo, Bodnár - Katriňák), Zámutov - Žalobín (hrá sa v sobotu 1. 9., Molitoris, M. Katriňák - Bujko), Lomnica - N. Hrabovec (Bašista, Višňovský - Sabol), Čaklov - Holčíkovce (Gajdoš, Koscelník - Žolna), Rudlov - Banské (Šesták, Grecuľa - Kopec), K. Poruba - Hermanovce (Paľko, Girovský - Vasiľ), Komárany - Medzianky (Dudáš, Pavliško - Katin).
Dorast: 6. kolo, hrá sa o 13.30 h: V. Žipov - Sedliská (Čandík - Blaško), D. Klčovo - S. Polianka (hrá sa o 13. h, Bodnár - Katriňák), ŠK Zámutov - Hencovce (hrá sa v sobotu 1. 9. v ÚHČ, M. Katriňák - Bujko), Lomnica - N. Hrabovec (Višňovský - Sabol), T. Zámutov - Holčíkovce (hrá sa o 13. h, Koscelník - Žolna), Sačurov - Banské (hrá sa o 13. h, Grecuľa - Kopec), K. Poruba - Hlinné (Girovský - Vasiľ), Komárany - Medzianky (Pavliško - Katin).
Žiaci: 4. kolo, hrá sa 1. 9. o 15. hodine: Čemerné - T. Zámutov (P. Katriňák), S. Polianka - N. Hrabovec (Grecuľa), Rudlov - Lomnica (Vajda), D. Klčovo - Poša (Stanovčák), Hermanovce - Hlinné (Bašista), Banské - Hencovce (Šesták), Čaklov - Sačurov (Bajbár).

Disciplinárna komisia
1. Doplnenie uznesenie č. 8 k inzultácií rozhodcu v stretnutí 2. kola mužov S. Polianka - N. Hrabovec: DK podľa prílohy 2 čl. 1/d trestá FK S. Polianka zastavením činnosti družstva na 1 stretnutie t.j. odpočítaním 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2007/ 2008.
2. Trestá FK Holčíkovce podľa príl. 2. čl. 1/a peňažnou pokutou 1 000 Sk a zároveň nariaďuje zvýšenú usporiadateľskú službu viditeľne označenú v počte 1+ 7, do konca jesennej časti ročníka 2007/ 2008. Ďalej trestá hráča FK Holčíkovce Michala Flešára (560229) zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva po dobu 3 mesiacov. Udeľuje pokarhanie hráčom FK Holčíkovce Jánovi Porvažníkovi (750715), Danielovi Baziľakovi (731010), Petrovi Porvažníkovi (800512), Bohušovi Takáčovi (721206) a Slavomírovi Baziľakovi (690912). Zistené okolnosti o príbehu stretnutia 3. kola mužov Holčíkovce - Vechec.
3. Nevyhovuje žiadosti FC Čemerné a zároveň upozorňuje klub, že pokiaľ podlžnosti nebudú vyrovnané do štvrtka 30. 8. 2007 vylúči FK zo súťažného ročníka 2007/ 2008.
4. Trestá ŠK Roma Zamutov, podľa RS čl. 15/b- nedodržanie ÚHČ: peňažným trestom 500 Sk a za pokus o neoprávnený štart hráča v stretnutí 3. kola Banské - ŠK Zamutov, peňažným trestom 1 500 Sk.
5. Trestá vedúceho družstva ŠK Roma Zamutov Mareka Daňa (9/a) zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva 1 mesiac od 23. 8. 2007.
6. Trestá hráčov: - Marcela Mitráša (870826) FK Hermanovce (5/a) - 2 stretnutia nepodmienečne od 23. 8. 2007 a Ladislava Hejčáka (910619) Tatran Zamutov (5/b) - 3 stretnutia nepodmienečne od 23. 8. 2007.

Športovo- technická komisia
1. Žiada rozhodcu Bodnára o okamžité doručenie zápisu o stretnutí 3. kola dorastu Komárany - Sačurov.
2. Vzhľadom na problémy okolo štartu hráčov - žiakov, podáva tento záväzný výklad: v kategórii štartujú žiaci vo veku od 8 do 15 rokov. Dňom idúcom po dni, keď hráč dovŕši vek 15 rokov prechádza do kategórie dorastu a nesmie v kategórii žiakov štartovať. Štart takého hráča sa bude považovať za neoprávnený.
Taktiež sa zakazuje štart hráča, ktorý dovŕšil 15 rokov na žiacky preukaz v kategórii dorastu!

 

Minifutbal

Výsledky okresnej minifutbalovej ligy: Slovan - Elán 1:17, Seso - Real 5:3, Senators - Dymdym 7:3, Triskač - Predators 9:5, Junior - Tatra 2:3, Slza - Tibava 3:2.

Tabuľka
1. Seso 19 15 0 4 151:57 30
2. Elán 18 13 2 3 114:20 28
3. Slza 19 13 2 4 116:59 28
4. Junior 18 13 0 5 155:58 26
5. Real 18 12 0 6 100:60 24
6. Tatra 18 9 2 7 72:57 20
7. Senators 18 9 0 9 117:88 18
8. Triskač 18 8 1 9 96:118 17
9. Predators 19 5 2 12 67:117 12
10. Dymdym 17 4 0 13 57:95 8
11. Tibava 18 1 0 17 50:189 2
12. Slovan 18 0 1 17 41:195 1

 

Nájazd vandalov

Nájazdom vandalov neodolalo zábradlie na novom skateboardovom ihrisku na sídlisku juh, ktoré iba pred niekoľkými týždňami slávnostne otvorili, aby deti mali možnosť počas prázdnin aktívne športovať. Mesto vynaložilo na tento areál 1,3 milióna korún. Foto: -jfk-


 


Futbalový zápas starých pánov proti obecným juniorom

Súčasťou slávnosti kultúry 2007 a osláv zvrchovanosti Slovenska v Tovarnom bol aj futbalový zápas starých pánov proti obecným juniorom. Po remíze 2:2 (2:0), rozhodli penalty, v ktorých mali presnejšiu mušku starí páni. O góly sa pričinili Duracký, Lorinc - Hromada, Magura. Foto: -jfk-


 

Novinky


 

Problematika podvyživených detí

 
 

UNICEF pri príležitosti Svetového dňa jedla poukázal na problém podvyživených detí

Cena španielského princa

Cena princa Astúrskeho bola 13. septembra v Madride udelená UNICEFu s nasledujúcim zdôvodnením:"Za zlepšenie zdravia a životných podmienok detí na celom svete, so zvláštnou pozornosťou najchudobnejším oblastiam, ako je Afrika, kde vojny, hladomory a nedostatočné vzdelanie spolu s ďalšími vážnymi problémami tvoria najväčšie prekážky vo vývoji detí."
Cena bude odovzdaná pri príležitosti ceremoniálu v Oviedo, za prítomnosti následníka trónu jeho excelencie princa Astúrskeho D.Felipe de Borbón y Grecia a za účasti španielského královského páru.

Federer pre UNICEF

1660.jpg Svetová tenisová hviezda Roger Federer, vyslanec dobrej vôle UNICEF, nakrútil televízny spot na podporu kampane proti HIV/AIDS. Dlhodobá kampaň UNICEF upozorňuje, že už v súčasnosti táto pandémia pripravila viac ako 10 miliónov detí o rodičov a ďalšie milióny detí sú postihnuté iným spôsobom : narodili sa infikované, alebo je ich detstvo poznačené chudobou a starosťami o svojich blízkych.

Výzva

Dohoda, ktorú po 20 rokoch bojov uzavreli v Ugande vláda a LRA (Lord´s Resistance Army) má dôsledky, týkajúce sa detí. Desiatky ich budú prepustené zo zajatia a služby v armáde. Aby boli tieto psychicky poznačené deti schopné začleniť sa znovu do života, musia prejsť dlhodobým psychorehabilitačným programov, ktorý ich zbaví traumy a pocitov viny. UNICEF spolu s partnermi je pripravený poskytnúť deťom a ženám , zavlečeným do vojnového konfliktu, pomoc a podporu.
UNICEF apeluje na vládu v Ugande, že deti majú byť znovu integrované podľa možností do svojej vlastnej rodiny, prípadne k vzdialenejším príbuzným či k svojmu kmeňu.

Bieda v Nemecku?

Národný výbor UNICEF v Nemecku vyzýva vládu, aby prijala opatrenia proti chudobe detí v tejto bohatej krajine. Posledné štatistiky hovoria, že 2.5 milióna detí je v Nemecku závislých na sociálnej podpore. Stále častejšie sú tieto deti izolované v najchudobnejších častiach miest, ponechané samé na seba, bez dobrého vzdelania s malou nádejou na zamestnanie či dostatočnú podporu zo sttrany spoločnosti. UNICEF spolu s partnerskými organizáciami varuje, že tento stav môže mať dramatický dopad na celú nemeckú spoločnosť.
Za účasti predsedníčky vlády Angely Merkelovej zorganizovali zainteresované organizácie v Nemecku na čele s UNICEFom dňa 29.8.2006 fórum proti chudobe.

Útok na školu

1657.jpgTragické následky bombového útoku na Srí Lanke si nedávno vyžiadali asi 40 životov dospievajúcich dievčat, ďalších 100 detí bolo zranených, veľa z nich vážne.
Tragédia sa odohrala na severe krajiny, kde sa sústredili dievčatá z distriktu Mullaitivu a Kilinochchi v budove školy na dvojdňový kurz prvej pomoci.Útok bol súčasťou násilností, ktoré v poslednom čase eskalovali (vládne vojská kontra povstalecké skupiny tamilov). Desiatky tisíc detí muselo v dôsledku nepokojov opustiť svoje domovy, stovky ich boli zranené, stratili členov najbližšej rodiny a žijú v neustálom strachu z ďalších útokov.
Na obrázku sú deti migrantov z distriktu Trincomale, ktoré našli prístrešie v budove školy (Ayeska Girls College). Pozerajú su knižku, ktorú našli v budove.

Afganistan-obavy

Školy v Afganistane sa stali terčom útokov - UNICEF je vážne znepokojený.Útoky, ktoré sa šíria z juhu a juhovýchodu krajiny do všetkých provincií, predstavovali doteraz 11 explózií a 50 podpaľačských útokov, pričom na ďalších 37 miestach napadnutím hrozia. Incidenty si vyžiadali životy už šiestich detí. Od júla tohto roku zaznamenal UNICEF 99 prípadov, čo je šesťnásobok útokov na školy v r. 2005.
UNICEF vyzval útočníkov, aby prestali používať deti, školy a učiteľov za cieľe svojich útokov.
V r. 2002 obnovilo školskú dochádku v Afganistane 1.5 miliónov detí a do r. 2006 ich počet stúpol na 5.1 mil. Do školy začalo chodiť tiež 1.5 miliónoiv dievčat, ktorým počas vlády Talibanu bola školská dochádzka odopretá. Kvôli hrozbe ďalších útokov prerušilo však v súčanosti školskú dochádzku asi 100 tisíc detí, ohrozovaní sú aj učitelia.

Rezolúcia 1612

Pod týmto číslom prijala Bezpečnostná rada OSN práve pred rokom (25.7.2005) významnú rezolúciu o ochrane detí počas ozbrojených konfliktov. Zvláštna pracovná skupina má podľa nej zisťovať porušenia práv detí v šiestich základných kategóriach: zabíjanie a mrzačenie, zadržiavanie detí, útoky na školy a nemocnice, sexuálne násilie, najímanie detí a zabránenie prístupu k humanitárnym dodávkam v oblasti konfliktu.
Po prvom kroku, ktorým bolo zavedenie mechanizmu zisťovania a nahlasovania násilia voči deťom musia byť prijaté konkrétne postupy proti násilníkom.
Podľa údajov UNICEF zomrelo za posledných 10 rokov 2 milióny detí v dôsledku vojen a nespočetné množstvo detí muselo opustiť svoje domovy.

Kríza v Libanone

1630.jpgZ celkového počtu 300 mrtvých a 700 zranených počas izraelsko-libanonského konfliktu tvoria podľa odhadov asi tretinu deti. Asi pol milióna ľudí opustilo domovy, 82 000 našlo prístrešie v 467 školách po celej krajine. V obave o zdravie a životy detí apeluje UNICEF na obidve strany konfliktu a pripomína, že ochrana detí a civilistov počas konfliktu je povinná podľa medzinárodného humanitárneho práva a v intenciách Dohovoru o právach dieťaťa.
Aby sa zabránilo ďalším obetiam na životoch a utrpeniu, požaduje UNICEF odstránenie všetkých bariér pri poskytovaní humanitnej pomoci.

Izrael a Libanon

UNICEF spolu s WHO, obidve organizácie operujúce v prospech civilistov postihnutých ozbrojeným konfliktom medzi Izraelom a Lilbanonom, vydali spoločné vyhlásenie. Vyjadrujú v ňom znepokojenie nad úmrtím a zraneniami civilných obetí, medzi nimi detí. Iba v Libanone zomrelo na následky konfliktu viac ako 200 ľudí a 550 ich je zranených ku koncu tretieho júlového týždňa. Asi 30 000 ľudí našlo úkryt v školách a parkoch mimo Bejrút.
Na pomoc obyvateľom zasiahnutých území poskytujú obidve organizácie , UNICEF a WHO základné služby a dodávky. Zameriavajú sa na zásobovanie vodou, liekmi a špeciálnymi potrebami pre chronicky chorých a matky s najmenšími deťmi. Agentúry tiež zabezpečujú potraviny a výživové doplnky pre podvyživené deti, chlorinové tablety na dezinfekciu vody a orálne rehydratačné soli pre deti s hnačkovými ochoreniami.

Pakistán-pol roka po...

Pomoc poskytnutá obetiam zemetrasenia v Pakistáne prekročila očakávania; vyplýva to zo správy o stave krajiny s odstupom šiestich mesiacov po katastrofe. Dôvodov na toto konštatovanie je niekoľko: zima v postihnutej oblasti bola mimoriadne mierna, veľmi dobre fungovala spolupráca vládnych a mimovládnych inštitúcií, agentúr OSN a dobrovoľníkov.
Aj preto nedošlo k očakávanej druhej vlne úmrtí z dôvodov epidémií.-
UNICEF po katastfore okamžite reagoval a poskytol základné potreby zo svojioch skladov v Afganistane.
Súčasná situácia
V týchto dňoch ľudia opúšťajú provizórne prístrešky v táboroch a vracajú sa k troskám svojich domov. Likvidáciu táborov, ktoré boli dotované potravinami a základnými životnými potrebami nariadila vláda. Ĺudia teda podstupujú mimoriadne emocionálne náročný krok pri návrate do "normálneho" života.
Aktivity UNICEF
Súčasnou úlohou pracovníkov UNICEF je zistiť do ktorých lokalít ľudia odchádzajú a zabezpečiť transfer služieb a dodávok do hôr a iných nedostupných oblastí.
UNICEF predovšetkým považuje za prioriotu návrat detí do škôl. V tej súvislosti dodáva 17 630 veľkopriestorových "školských" stanov a výbavu "škola v krabici" pre 9 500 tried. Zdravie a výživa: Prioritou je zabezpečiť dostupné zdravotné služby
Voda a sanitácia: Zlepšiť a obnoviť systém zásobovania vodou v mimomestských lokalitách s dôrazom na zdravotné zariadenia a školy.
Ochrana detí:
Najdôležitejšia je spolupráca všetkých zložiek pri zisťovaní detí, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom zemetrasením postihnuté. Je potrebné formalizovať všetky prípady, kde sa rodiny ujali osirelých detí a hľadať pre deti prednostne náhradnú starostlivosť pred akoukoľvek inštitucionálnou formou. V dedinách budú v blízkosti škôl zriadené chránené miesta pre trávenie voľného času detí a priestor pre matky s deťmi v predškolskou veku.
Celkový stav:
Pakistán je krajinou, kde každoročne zomrie pol milióna detí na úplne bežné choroby. Najmä postihnutá oblasť, ktorá sa radí k najhorším v krajine pokiaľ ide o sociálne ukazovatele, má problémy s vysokou úmrtnosťou rodičiek, negramotnosťou žien a nízkou návštevnosťou školy pokiaľ ide o dievčatá.
Z týchto údajov vychádza UNICEF pri koncipovaní svojich dlhodobých zámerov v Pakistáne.

Historická dohoda

(Júl 2006) Vlády krajín strednej a západnej Afriky podpísalil dohodu, ktorou vyhlasujú vojnu obchodovaniu s ľuďmi, najmä ženami a deťmi. Stalo sa tak na ministerskej konferencii na túto tému v nigerijskej Abuji, kde konštatovali, že hoci presné údaje nie sú známe odhaduje sa, že 70% afrických krajín má s obchodovaním s bielym mäsom problém.
Hoci chudoba je najviditeľnejšou príčinou tohto javu, predsa je iba časťou celkového obrazu. K obchodovaniu dochádza tam, kde zlyhala prirodzená sociálna ochrana, kde nefunguje prevencia. Na konferencii odznela požiadavka, aby deťom, ktoré boli predmetom obchodovania, zabezpečili ekonomickú a spoločenskú podporu v duchu ich kultúrneho kontextu, čo by umožnilo ich repatriáciu a reintegráciu do pôvodnej spoločnosti.

Podvýživa

Juh Afriky sužuje najhoršie sucho za posledných desať rokov. Až šesť miliónov ľudí bez rýchlej humanitárnej pomoci neprežije v Etiopii, severnej Keni a strednom a južnom Somálsku. Najzraniteľnejšie sú najmenšie deti do 5 rokov, ktorých je v oblasti 1,2 milióna. U detí narastá podvýživa. Lekári sa obávajú, že v kombinácii s 90%-nou nezaočkovanosťou detí proti osýpkam hrozí ich epidémia. Obdobná situácia v Somálsku spôsobila polovicu všetkých umrtí detí.
UNICEF plánuje rozšíriť terapeutické a výživové centrá, zintenzívniť očkovanie a dodávky A vitamínu, zabezpečiť dodávky vody a hygienických zariadení a chrániť v ťažkej situácii deti pred zneužívaním a vykorisťovaním.
Na urgentnú pomoc počas nasledujúcich troch mesiacov chýba 14.7 milióna dolárov.

Neradostné Haiti

Smutné svedectvo našich kolegov o situácii na Haiti: deti žijú v tejto krajine bez systému ochrany a v chronickej biede. Väčšina detí denne zápasí o prežitie, v prostredí násilia a nestability. Tri zo štyroch detí sú ohrozené, obeťami násilia, vykorisťovania a zneužívania, bez prístupu k základným zdravotným či sociálnym službám. Každé piate dieťa na Haiti zomrie pred svojim piatym rokom na bežnú detskú chorobu, ktoré sa dalo predísť. Asi tisíc detí je zatiahnutých do ozbrojených gangov v Port au Prince. Odhaduje sa, že asi štvrtina všetkých detí na Haiti je podvyživených, každoročne sa narodí 5 tisíc bábätiek infikovaných AIDS a 200 tisíc detí kvôli tejto chorobe osirelo. Odhaduje sa tiež, že asi 12 tisíc detí na Haiti žije na ulici. UNICEF v tejto krajine deťom pomáha v každej oblasti ich života; žial, fondy sú stále nedostatočné.

Dilema Darfúru

Situácia v sudánskom Darfúre dobre charakterizuje dilemu poskytovania núdzovej pomoci: v kritickej chvíli je nevyhnutné zachrániť ľudí pred smrťou z nedostatku potravín a vody, na druhú stranu sa núdzovými dodávkami do utečeneckých táborov prehlbuje ich závislosť na provizóriu v utečeneckých táboroch.

Ženská obriezka

Zamlčaný problém t.zv. ženskej obriezky sme predstavili novinárom na tlačovej besede 13.12.
Zaoberá sa ním publikácia Innocenti Center (pracovisko UNICEF), v ktorej sa uvádza: znetvorením genitálií je ohrozených asi 140 miliónov dievčat a žien. Krutý a zdravie ohrozujúci zákrok sa praktizuje najmä v Afrike a na Strednom Východe, nemá náboženský podklad, ale ide o kultúrnu tradíciu. Panuje presvedčenie, že dievča, ktoré sa zákroku nepodrobí je nečisté a hrozí, že v dospelosti oň nebude záujem. - Aby sa zabránilo tomuto druhu porušovania práv dievčat a žien na telesnú a duševnú integritu, je potrebné, aby sa o probléme hovorilo a aby sa vzdelávali celé komunity o jeho nežiadúcnosti a neakceptovateľnosti.

Zima v Pakistane

Miestne zdroje v Kašmíre udávajú počet obetí nedávneho zemetrasenia na 81 tisíc. (Oficiálne číslo publikované pakistánskou vládou je 55 000 obetí). Posledné informácie varujú pred možnou katastrofou pred blížiacou sa zimou na postihnutom území, nakoľko stále zostávajú niektoré lokalilty odrezané od pomoci. Na niektorých miestach pozastavili evakuáciu (Alai Walley), pretože sa obyvateľstvo odmieta vzdialiť od pôvodných - hoci zdevastovaných - domovov. UNICEF sa okrem núdzovej pomoci zameriava na dodávky pitnej vody pre státisíce ľudí, zdravotnú starostlivosť o zranené deti a preventívnu starostlivosť o všetky ostatné deti na postihnutom území. V utečeneckých táboroch zriaďuje chránené priestory pre najmenšie deti medzi 3 - 5 rokom.

Hrozí tragédia

Tragédia v Pakistáne prerastá do rozmerov, ktoré presiahli všetky doterajšie skúsenosti intervenujúcich organizácií. Neprístupný terén, nízke teploty a z toho vyplývajúce ohrozenia, nedostatok vody a hygienických zariadení - to všetko spolu hrozí ďalšími obeťami na životoch. Pre tých ktorí prežili je potrebné zabezpečiť 450 tisíc stanov, ale súčasná vo svete dostupná kapacita je iba 83 tisíc. Celý milión ľudí je odrezaný v nedostupných horských oblastiach a bez pomoci. Zemetrasenie znivočilo asi 600 zdravotníckych zariadení a nemocníc ; 4 milióny ľudí boli katastrofou postihnuté, z toho l,7 milióna veľmi vážne. Polovicu všetkých obetí tvoria deti a mladí ľudia pod 18 rokov.

UNICEF pomáha od prvého dňa zachraňovať životy detí. Už desať našich leteckých zásiliek s pomocou pristálo v Pakistáne so zdravotným materiálom pre milión ľudí na 3 mesiace. UNICEF zriaďuje fotodokumentáciu hospitalizovaných detí bez sprievodu, vyhľadáva ich rodinných príslušníkov a zabezpečuje pre nich chránené prístrešie, aby zabránil prípadom zneužívania. V 19 utečeneckých táboroch zriadil UNICEF tiež provizórne školy a pre 160 000 detí a dodal (alebo sú ešte na ceste) učebné pomôcky.

Po týždni

Tým pracovníkov UNICEFv Pakistáne, ktorí sa v noci na 17.10. vrátili z oblastí Manssehra a Battagram, kde mali odhadnúť stupeň škôd, hlásia: Balakot, donedávna správne stredisko územia bolo úplne zdemolované; všetka infraštuktúra je zmetená z povrchu zemského a odhaduje sa, že z 30 tisícového mesta zostalo na žive asi 10% obyvateľov. Zahynuli tiež takmer všetci vládni úradníci. Pretože sú znivočené cesty z Balakot do Kaghan a Naran, ešte po týždni nevie nikto, v akom stave sú dediny na tomto úseku. Do postihnutej oblasti denne prichádzajú dodávky s humanitárnou pomocou.

India-devastujúce záplavy

Neustávajúci dážď a devastujúce záplavy v Indii postihli 20 miliónov ľudí v štáte Maharashtra. Tlač uvádza už asi 1000 obetí, školy zostávajú zatvorené a vláda radí ľuďom nevychádzať.

Zásobovanie je skomplikované, pretože cesty i železničné trate podmyla voda. UNICEF poskytuje obyvateľom Indie núdzové dodávky, ktoré boli už pred záplavami na mieste a pripravuje novú zásielku potrebného materiálu v svojom sklade v Kodani. Hlavné úsilie sa teraz sústreďuje na prevenciu, aby nedošlo k stratám na životoch zo znečistenej vody.

Desivá reforma

Vládnuca strana v Zimbabwe začala pred dvoma týždňami v mestských aglomeráciach krajiny uplatňovať program "Obnova poriadku". Jeho súčasťou bolo zrúcanie desiatok tísíc nelegálnych i legálnych obydlí a povolených i nepovolených obchodov - konkrétne domov a stánkov. Operácia postihla najmä sociálne najslabšie skupiny. Dôsledky: 38 tisíc rodín bolo násilne vysťahovaných, 190 tisíc zostalo bez strechy nad hlavou a desiatky tisíc ľudí prišli o obživu. Súčasne bolo uväznených 25 tisíc ľudí, medzi nimi deti.

UNICEF organizuje rozhovory s vládnymi predstaviteľmi a najnutnejšiu pomoc pre postihnutých.

Stop pomoci - Somálsko

UNICEF pozastavil aktivity v somálskom regióne, zasiahnutom vlnou tsunami
Príčinou sú rapídne zhoršené vzťahy so štátnymi predstaviteľmi .

Proti niektorým pracovníkom UNICEF v Somálsku, pôsobiacim v Bossase sa v minulosti vyskytli smrteľné vyhrážky, čo si vyžiadalo ich premiestnenie do Nairobi. Nové vyhrážky, veľmi presné čo do miesta a času, sa objavili znovu začiatkom mája. Po písomných a verbálnych ubezpečeniach puntlandského prezidenta Mohamuda Muse Hirsi "Addeho", že bude garantovaná bezpečnosť , sa mala situácia normalizovať. Neskôr však prezident nielen že nedodržal predchádzajúce ubezpečenia, ale naznačil, že určitý pracovník nie je viac v Puntlande vítaný. Podľa Jespera Morcha, zástujpcu UNICEF v Somálsku, nemá UNICEF iné východisko, ako ukončiť svoje aktivity v Puntlande, nakoľko neexistuje garancia bezpečnosti zo strany štátu.

Puntland, polo-autonómny štát v Somálsku, má svojho vlastného prezidenta, ale na rozdiel od severovýchodného Somálska, ktoré deklarovalo svoju suverenitu, Puntland sľúbil ostať integrovanou časťou Somálska. Ako kdekoľvek v Somálsku, kde je UNICEF prítomný, aj jeho práca v Puntlande je zameraná na zdravie, výživu, vodu a sanitáciu, vzdelávanie, vývin mládeže, HIV/AIDS, ochranu detí a komunikáciu pre rozvoj.

Medzi prerušenými projektami sú rozvojové aktivity v oblastiach zasiahnutých vlnou tsunami pozdĺž svereovýchodného somálskeho pobrežia. Hafun, mesto v Puntlande, bolo postihnuté najviac. "Našťastie už sme teraz vo fáze rozvoja, v ktorej UNICEF zabezpečuje podporu pre projekty vzdelávania, zdravia a vody a sanitácie v Hafune a priľahlých oblastiach. Žiaľ, tieto projekty budú ovplyvnené.

"Hoci UNICEF prerušil svoju činnosť, neprerušil diskusiu. UNICEF sa teší na deň, keď spolupráca bude môcť byť obnovená, ale musí trvať na tom, aby tu bolo obnovené prostredie bezpečnosti, rešpektu a transparencie," povedal J. Morch.

Belgická princezná a UNICEF

Univerzita v Antverpách udelila UNICEFu 27.5. čestný doktorát a pri tej príležitosti princezná Mathilde verejne potvrdila, že prijala ponuku stať sa osobitnou zmocnenkyňou UNICEF a UNAIDS pre deti, infikované HIV/AIDS, alebo trpiace dôsledkami tejto choroby.

V novej funkcii plánuje princezná Mathilde cestovať spolu s UNAIDS a UNICEF, aby vyvolala pozornosť a získala pre deti zasiahnuté HIV/AIDS podporu a pomoc.

Globálna epidémia AIDS je podľa UNICEF a UNAIDS jednou z najhorších kríz postihujúcich dnešný svet, ktorá má pravdepodobne najtvrdší dopad na deti a mládež. Okrem rizika vlastného ochorenia sú deti postihnuté aj nepriamo: smrťou svojich rodičov či opatrovníkov. Stále sa zvyšujúci počet detí tak zostáva bez základnej ochrany a narastá riziko ich zneužívania a krutého zanedbávania.

V súčasnosti žije na svete 15 miliónov detí bez jedného alebo oboch rodičov v dôsledku AIDS. Viac ako 2 milióny detí sú HIV pozitívne a viac než pol milióna ich v dôsledku AIDS minulý rok zomrelo. Keďže sa AIDS rozširuje, ďalšie milióny detí sú dôsledkami choroby ohrozené a prehlbujú sa aj ďalšie problémy vrátane chudoby, ozbrojených konfliktov, negramotnosti a rodovej diskriminácie.

Situácia je najvážnejšia v krajinách subsaharskej Afriky, kde 12 miliónov detí osirelo v dôsledku AIDS. Do roku 2010, ak milióny Afričanov nedostanú život predlžujúce antiretrovirálne lieky, počet detí, osirelých následkom AIDS, stúpne z dnešných 12 miliónov pravdepodobne na 18 miliónov. Znamenalo by to, že každé piate dieťa bude v najpostihnutejších krajinách južnej Afriky sirotou, prevažne kvôli AIDS.

Obnovená pomoc

V spoločnom vyhlásení UNICEF a prezidenta Puntlandu(Somálsko) z 15.6. sa konštatuje, že UNICEF obnoví v krajine projekty na pomoc deťom. Po 3-týždňovom prerušení činnosti, ktoré nasledovalo po vyhrážkach adresovaných personálu obnovil prezident Mohamud Muse Hirsi svoje garancie a ocenil "ušľachtilú misiu a služby UNICEF, ktoré majú rozzhodujúci a obrovský význam pre krajinu", ako povedal..

Výsledky \"gombíkovej\" kampane

Kampaňou Týždeň modrého gombíka
(16.-22.5.2005) získal UNICEF Slovensko 1 894 098.-Sk. Na celkovej sume sa podielali príspevky drobných darcov, dary partnerov UNICEF Slovensko , SMS zbierka a výťažok z aukčného večera, ktorý 13.5.2005 kampaň odštartoval. Získané prostriedky použije slovenský národný výbor UNICEF pre školy vo východnom Timore, na projekty zásobovania pitnou vodou.

Do charitatívnej zbierky UNICEF sa na Slovensku zapojilo 92 stredných a učňovských škôl, 24 materských centier, organizácie Pomôžme deťom a Domka. Napriek nepriaznivému počasiu oslovovalo verejnosť na uliciach 24-och miest minimálne 1840 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali 1 138 700.-Sk. Podľa očakávania sa podarilo najvyššiu sumu od drobných prispievateľov získať v Bratislave (382 043,50), hneď za ňou nasledovali Košice (98 876,50)
a Prešov (79 930.-)

Na otázku s akými reakciami zo strany verejnosti sa dobrovoľníci stretli, odpovedajú:
" ... keď jeden pán povedal, že nemá pri sebe peniaze, ale že sa vrati, neverili sme mu, no on naozaj o chvľu prišiel a prispel nám ... "
" stačil úsmev prispievajucich - hneď sa nám ľahšie išlo ďalej..."
" ...skupinka turistov prispela ako len mohla a keď nemohli dať viac, bolo im to ľúto ... "
" jeden pán nám začal radit ako predávat gombiky, postavil sa vedľa nás a ponúkal… "
" staršieho pána - asi dochôdcu - sme ani neoslovili, tak za nami sám prišiel a dal posledných 200 Sk, ktoré mal v peňaženke. Bolo to od neho veľmi krásne! "
"jeden dedko chcel "bonus" ku gombiku ...pusu na lice!"
" Najlepšie bolo, keď nám bezdomovec zaprial veľa šťastia! "

Zvláštne skúsenosti:

"na niektorých ľuďoch vidno, že sú finančne zabezpečení a neprispeli nám - robili sa, že nás nevidia ..."
"radili nám, že máme isť do parlamentu ... tam vraj majú viac peňazí ... "
"ignoracia"
"vulgárne odmietanie - "
"niektorí dospelí sa počudovali, prečo si peniaze nenecháme pre seba…"

Na ôsmich miestach Slovenska - v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, B.Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove uvideli zbierku výstavy o živote detí vo svete a aktuálnych problémoch, ktoré pomáha UNICEF riešiť. Vernisáže sa stretli so záujmom lokálnych médií a výstavy využili školy pre doplnenie výučby etiky a ľudských práv.

Hlad v Nigeri

UNICEFu chýbajú prostriedky, aby mohol účinne pomôcť hľadujúcim deťom v Nigeri. Nedostatok vláhy spolu s nájazdami kobyliek znivočili úrodu a 800 tisíc detí pod 5 rokov je nedostatkom potravy ohrozených.

Kríza má na deti devastujúce účinky: za normálnych okolností je ich v Nigeri 40 percent podvyživených a v súčasnosti 150 000 detí zo 750 tisíc hladujúcich vykazuje známky ťažkej podvýživy.

Čiastka 270 000 dolárov umožňuje UNICEFu pomôcť 14 tisícom podvyživených detí na pol roka. S dodatočným 1.03 milińa dolárov by mohol zachrániť ďalších 17 000 ťažko podvyživených detí. - Doteraz sa UNICEF v tejto krajine usiloval zabrániť migrácii: zakladal a prevádzkoval banky obilia, ktoré majú pomôcť v kritickej situácii. (Vzhľadam na neúrodu v predchádzajúcich rokoch, ktorá znemožnila ľuďom vrátiť obilie, v súčasnosti prázdne). Pomáha tiež 300 skupinám matiek udržať dojčenie; matkám podvyživených detí zakladá chov kôz ap. Deťom poskytuje A vitamín a terapeutickú stravu v špeciálnych výživových centrách.

Drastické sucho v Keni

 

Tisícky detí v Keni sú ohrozené dlhotrvajúcim suchom. Situácia je kritická pre asi 30 tisíc detí a 10 tisíc tehotných žien a kojacich matiek. Približne 200 tisíc obyvateľov Keni naliehavo potrebuje dodávky vody. UNICEFu chýba na realizáciu projektov v ohrozenej oblasti 2.94 milióna dolárov a obracia sa na verejnosť s výzvou o pomoc a príspevok.

Je potrebné chrániť deti tiež pred maláriou, očkovať ich proti obrne a osýpkam a zabezpečiť dodávky A vitamínu.

Pozvánka

Pozývame vás srdečne na výstavy o živote detí začiatkom tretieho tisícročia; ich prostredníctvom obrazom i slovom dokumentujeme činnosť UNICEF. V týždni od 16.-22.mája budú prístupné v bratislavskom divadle Aréna, v priestoroch Synagogy v Nitre, v Dome armády v Trenčíne, v radničných priestoroch v Trnave, vo Vedecko-technickej knižnici v B.Bystrici, vo foyer Žilinského divadla a v Prešove v Divadle J. Záborského, takisto ako v arch. priestore Dolná brána v Košiciach.

Otroctvo inak

 

Vláda Spojených arabských emirátov podpísala s UNICEFom dohodu o ochrane detí-jockeyov, používaných na preeteky tiav. Pre túto formu zneužívania sú unášané a obchodované deti najmä zo Severnej Ázie a Afriky, mladšie ako 10 rokov.

Vláda SAE poskytla 2.7 milióna dolárov na návrat a znovuzačlenenie detí do života; počet detských jockeyov sa odhaduje asi na 3000.

Ťažko uveriť...

 

Z Turkmenistanu sme dostali ťažko uveriteľnú správu: prezident Niyazov vydal v rámci reformy zdravotníctva pokyn zrušiť nemocnice v krajine a ponechať ich iba v hl. meste Ašchabáde.

"Načo potrebujeme nemocnice?" vyhlásil prezident, "Keď budú ľudia chorí, môžu prísť do Ašchabádu". Týmto rozhodnutím prišlo o zamestnanie 15 000 zdravotníckych pracovníkov a o základnú zdravotnú starostlivosť všetci chorí, ktorí nemajú ani na cestu do hl. mesta.

Súčasne prikázal turkmenský prezident aj zrušiť dedinské knižnice s odôvodnením, že sú bezúčelné, keďže dedinskí ľudia v Turkmenistane nečítajú...

Valné zhromaždenie a voľby

V nedeľu 24.apríla sa v Bratislave zišlo Valné zhromaždenie UNICEF Slovensko. Okrem schválenia výsledkov a zámerov organizácie do budúcnosti zvolilo VZ aj riadiaci orgán - Predsedníctvo. Na jeho čele zostáva MUDr.Veronika Lehotská, predsedom revíznej komisie sa stal Ing.František Vojtech.

Zem sa znovu pohla

Dňa 22. februára odcestovalo 6 pracovníkov UNICEF do Iránu, aby odhadlo škody po zemetrasení a potrebnú pomoc. S odstupom 14 mesiacov sa zem otriasla vo vzdialenosti asi 250 km od historického mesta Bam, kde zahynulo vtedy asi 31 000 ľudí. Počet detských obetí ešte nie je známy; naši spolupracovníci hlásia znivočené dediny v okolí epicentra, ktoré bolo v meste Zarand a niektoré dediny úplne zmetené z povrchu zemského. Pomoc komplikuje mimoriadne zlé počasie v postihnutej oblasti.

Povodne v Guyane

Storočná voda postihla Guyanau, odrezala ľudí od zásobovania, služieb a možností obživy. Postihnutá je približne polovica obyvateľstva, t.j. asi 300 000 ľudí.Drenážne práce postupujú pomaly a ešte po dvoch týždňoch od udalosti majú ľudia vodou zaplávené obydlia. Vedľa tragických následkov vlny Tsunami zostáva prírodná katastrofa v Guyane médiami nepovšimnutá. UNICEF poskytuje obetiam nevyhnutnú pomoc a upozorňuje, že bez cezhraničnej intervencie sa obyvatelia zaplavených oblastí nedokážu vrátiť k normálnemu životu.

Násilie v Kongu

V Kongu pomáha UNICEF asi 50 000 civilistom vo východnej časti krajiny, kde prepukli nové násilnosti. Najviac postihnutou oblasťou je Djugu, severne od Bunia, kde je veľa dedín vyplienených. Podľa pracovníkov UNICEF bolo množstvo civilistov zabitých a stovky žien a dievčat zajatých, alebo zavraždených. Asi 10 tisíc rodinám sa podarilo uniknúť a našli prístrešie v štyroch táboroch, z ktorých 3 sú pod ochranou Mierových zborov. Nevyhnutnú pomoc poskytuje v súčasnosti UNICEF 50 tisícom utečencom, ku ktorým je prístup.

Nová riaditeľka UNICEF

V máji bude uvedená do funkcie výkonnej riaditeľky UNICEF pani Ann M.Veneman, bývalá ministerka poľnohospodárstva v USA.Po desiatich rokoch tak vymení Carol Bellamy, ktorá túto funkciu zastávala po dve volebné obdobia, čo je maximum podľa stanov OSN. Paní Veneman sa stane už piatou výkonnou riaditeľkou Detského fondu OSN od r. 1946. Tiež všetci predchádzajúci riaditelia boli americkými štátnymi príslušníkmi.

Aktuality z Južnej Ázie

Spravodajstvo z krajn postihnutých vlnou Tsunami nájdete každý deň na linkách zaradených pod informáciou o vyhlásení zbierky UNICEF Slovensko.

V súčasnosti sa sústreďujeme v južnej Ázii predovšetkým na vyhľadávanie rodinných príslušníkov, spájanie rodín a ochranu detí, ohrozených chorobami, ale aj zneužívaním a únosmi.

Po životzachraňujúcich dodávkach expeduje teraz UNICEF do oblasti školské a športové potreby, aby bol čím skôr obnovený denný režim detí a možnosť uvolnenia z prežitej traumy.

Afrika a obrna

Africkí predstavitelia zdravotníctva sa zhodli, že výsledky roku 2004 poukazujú na úspech v zápase s obrnou. Napriek presvedčeniu, že svet sa už s týmto desivým ochorením rozlúčil, začali sa v r. 2003 množiť správy o nakazených deťooch v Nigerii. V Afrike sa objavilo nových 1037 prípadov, čo bolo 85 percent výskytu obrny na svete. Po vlaňajšou masívnom očkovaní prichádzajú pozitívne správy, že aj v Afrike je obrna na ústupe. Virus si však ešte stále vyžaduje obete v Sudane a Saudskej Arábii.

Clinton spolu s UNICEF

Bývalý americký prezident Bill Clinton spolu s riaditeľkou UNICEF Carol Bellamy ohlásil vznik spoločnej iniciatívy na pomoc obetiam Tsunami. Jej cieľom sú dodávky pitnej vody a sanitačného systému pre deti a rodiny postihnuté katastrofou. Plánované kroky majú odvrátiť hrozbu infekcií šírených kontaminovanou vodou, ktoré ohrozujú zdravie a životy 1 a pol milióna detí v južnej Ázii.

Dar Britskej vlády

Britská vláda venovala UNICEF 88 miliónov dolárov na pomoc deťom postihnutým HIV/AIDS. UNICEF mimoriadne oceňuje tento príspevok, ktorý zmierni tragédiu mnohých postihnutých rodín na svete. Už 15 miliónov detí stratilo v dôsledku AIDS rodičov a ďalších mnoho miliónov detí žije s rodičmi infikovanými a zomierajúcimi. V r. 2004 na túto chorobu zomrelo pol milióna detí a viac ako 2 milióny ich sú infikované. Najdramatickejšia situácia je v subsaharnej Afrike.

Sexuálne násilie ako zbraň

"Sexuálne násilie, systematicky používané proti ženám ako vojnová zbraň je porušením ľudských práv, ktoré si neodkladne vyžaduje pozornosť. Jeho beztrestnosť je neprípustná. Násilníci porušujú medzinárodné právo a krajiny ich musia volať k zodpovednosti", konštatovala nedávno riaditeľka UNICEF Carol Bellamy.
V poslednom desaťročí sa zmenila povaha ozbrojených konfliktov, ktoré stále krutejšie dopadajú na civilistov, najmä na ženy a deti. Od r .1990 zaznamenal svet na 48 miestach 59 vojen, z čoho iba 4 sa odohrali medzi národmi. Ženy a dievčatá sú v nich rutinne znásilňované, čo má demoralizovať a destabilizovať nepriateľa a zneistiť celé komunity.
V súčasnosti sú takto ohrozované najmä utečenkyne v Severnom Darfúre, ktoré sú nútené opustiť tábor pri zbieraní dreva.

Jeanne zabíjala

 

1414.jpg

Tehotná žena s piatimi deťmi je na pomoc UNICEF úplne odkázaná.

Na Haiti je po tropickej búrke Jeanne asi 200 tisíc ľudí vážne zdravotne ohrozených. Tridsať tisícom deťom pod 5 rokov a tehotným a kojacim ženám hrozí hlad a nedostatok vody. Po návšteve pracovníkov UNICEF v najväčšej nemocnici v Gonaives je zrejmé, že ju záplavové blato znivočilo, rovnako ako 10 percent z asi 450 škôl.

UNICEF organizuje okamžitú pomoc a tiež finančnú zbierku.

Po Beslane sa svet zmenil

Bezprecedentná tragédia mestečka Beslan (Severný Kaukaz) surovo nakreslila hranicu: za ňou zostávajú predchádzajúce útoky - akokoľvek absurdné, ale zamerané na dospelých; tentoraz sa šialenstvo dospelých nezastavilo prerd týraním a smrťou detí, čo je čin namierený proti ústredným hodnotám našej civilizácie. - Odsúdenie a hlboké pohnutie nad tragédiou vyjadrujú všetci pracovníci UNICEF.

Ihneď sa sústreďujeme na organizovanie pomoci. Po inšpekčnej ceste na miesto tragédie UNICEF poskytol žiadané potreby a materiál do 2 nemocníc vo Vladikavkaze, kde sú umiestnené zranené deti i dospelí a do Beslanu. Okrem liekov, zdravotného materiálu, chirurgických nástrojov, anestetík a ďalších potrieb cestuje na miesto tragédie tiež niekoľko špecializovaných tímov na poskytovanie posttraumatickej pomoci, ktorú obete nevyhnutne potrebujú v záujme svojho duševného zdravia.

Japonská vláda UNICEFu

Japonská vláda darovala UNICEFu viac ako 2 milióny dolárov. Suma je určená na pomoc deťom zo Strednej Ázie, žijúcim mimo rodinu. Rozhodnutie nasledovalo po 4 dňovej návšteve ministra zahraničných vecí Kawagučiho a pomoc bude rozdelená medzi Kazachstán, Kirgizskú republiku, Tadžikistán, Turkméniu a Uzbekistán, kde žije asi 200 tisíc detí v inštitúciach.

Darovaná suma pomôže riešiť situáciu asi 32 tisíc detí a ďalších 30 tisíc rodín, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodičovskej starostlivosti.

UNICEF poskytuje pomoc v rámci programu "Každé dieťa má právo vyrastať v rodinnom prostredí".

Pomoc smeruje do Čadu

Dnes UNICEF expeduje Viac ako 80q núdzovej pomoci utečencom zo sudánskeho regiónu Darfur, ktorí sa uchýlili v susednom Čade. Zásielka obsahuje 3q vitamínmi obohateného mlieka a terapeutickú potravu pre 1000 detí do 3 mesiacov. (Vo výživových strediskách UNICEF sa v súčasnosti starajú o 750 ťažko podvyživených detí, ktoré potrebujú zvláštnu starostlivosť.) V zásielke je tiež 28q vysoko-energetického pečiva a dezinfekčné prostriedky.

UNICEF tiež dodáva potreby pre provizórne školy, zriaďované v utečeneckých táboroch, balíčky so zdravotným materiálom a injekčné striekačky. Budú slúžiť na očkovanie 86 tisíc utečeneckých detí do 15 rokov proti kiahniam a obrne.

 

Haiti

Za politickú krízu na Haiti platia deti; podľa zistení UNICEF je viac ako 1,2 milióna detí v tejto krajine mimoriadne ohrozených. Vzhľadom na gradáciu násilia je pre nich stále ťažšie navštevovať školu, vyhľadať pomoc lekára, nájsť prístrešie a stravu. Ohrozené sú najmä tie dievčatá a chlapci, ktorí žijú na uliciach, v mestských aglomeráciach. Prudko sa znížila návštevnosť škôl kvôli nebezpečenstvám, ktoré hrozia na cestách aj v škole samotnej.

UNICEF TOUR 2002

Mili pochodujuci priatelia UNICEF! Pripravili sme pre Vas uz 5. rocnik turistickeho pochodu spojeneho so zbierkou financii na programy UNICEF. Nezabudnite si vyzdvihnut Vase sponzorske formulare a pomozte nam zbierat financie na program vzdelania. Opat Vas caka mnozstvo neuveritelnych cien a zazitkov. Neprehliadnite specialnu odmenu pre najlepsiu triedu! Kedy a kde sa môžeme stretnúť? Tešíme sa na Vás!

Erupcia násilia v Sudáne

Útoky arabských ozbrojencov v sudánskom regióne Darfur ohrozujú civilistov, medzi nimi státisíce detí. Útočníci na koňoch a ťavách prinútili vidiecke obyvateľstvo uprchnúť z dedín do blízkosti miest, kde žijú v strašných podmienkach.

Pri meste Kutum táborí už 100 000 utečencov a každý deň pribúdajú ďalší. Odhaduje sa, že na úteku je asi 750 000 civilistov.
Po týždňoch uzavretia priestoru,umožnil Iba nedávno sudánsky prezident El Bashir prístup konvojom humanitárnych oganizácií k utečencom. Naša spolupracovníčka JoAnna Van Gerpen, zástupkyňa UNICEF v Sudáne, charakterizuje situáciu ako „šokujúcu“. Ĺudia trpia nedostatkom jedla a vody, chýbajú sanitačné zariadenia čo spolu s veľkou kumuláciou utečencov tvorí ideálne prostredie pre vznik epidémií.

Pomoc UNICEF
UNICEF s partnermi dodáva do táborov vodu, buduje studne a zásobuje ľudí najpotrebnejším materiálom. Avšak dodávky sú stále nedostačujúce, kvôli ďalším a ďalším utečeneckým vlnám, ktoré prúdia do táborov.

O deťoch s deťmi

Po dvanásťročnej pauze sa politici z celého sveta budú zaoberať deťmi. V New Yorku sa medzi 8.-10. májom 2002 zíde viac ako 70 prezidentov,predsedov vlád a ostatných politikov; budú rokovať tiež o tom, čo im navrhnú samotné deti. Tie sa po prvýkrát zídu pred oficiálnym zasadnutím a predložia dospelým vlastnú rezolúciu. Hlavná správa 150 národných správ, ktoré rekapitulujú do akej miery sa podarilo plniť závery prijaté v r. 1990. ?Je zrejmé, že deti sveta nezaujali prisľúbené ?prvé miesto? pri rozdeľovaní zdrojov ? a to ani napriek mimoriadnemu nárastu globálnej ekonomiky. A práve preto musíme teraz urobiť oveľa viac, a to čo najskôr,? konštatuje sa v správe. ?Čelní predstavitelia štátov musia konať v súlade s najzávažnejším ponaučením uplynulého desaťročia: investovanie do detí od ich raného veku nie je iba charitatívne gesto či nadštandard, ale najlepší spôsob zabezpečenia dlhodobého rozvoja.?

Po výbuchu sopky v Kongu

UNICEF v týchto dňoch dopravil 60 ton najpotrebnejšieho tovaru na pomoc obyvateľom z konžského mesta Goma (Afrika). Erupcia sopky prinútila asi 350 tisíc ľudí opustiť domovy, pričom polovicu z nich tvoria deti do 15 rokov a asi100 000 detí je mladších ako päť rokov.Väčšina migrantov hľadala útočisko v príhraničnej oblasti Rwandy. Láva,spad popolčeka a jedovaté plyny znivočili ľudské obydlia a spôsobili vážnu ekologickú situáciu; napriek tomu sa väčšina uprchlíkov vracia s vierou, že k ďalšej erupcii sopky nedôjde. Pred niekoľkými dňami už UNICEF dopravil na miesto 28 ton s humanitárnou pomocou zo skladu v Kinshase.

Svetové rokovanie o deťoch

Po celý rok 2001 sa jednotlivé krajiny pripravovali na rokovanie Summitu o deťoch: spracúvali sa správy o stave detí za uplynulú dekádu, rozvíjali sa kampane, ktoré mali upozorniť na nedodržiavanie detských práv. Septembrový útok na New York vrcholové stretnutie prekazil. O deťoch sa bude rokovať v roku 2002 v máji a v Evrópe.Je v našom záujme rokovanie detailne sledovať a pripomínať tejto i budúcim vládam ich záväzky.

Afganistan očami UNICEFu

V týchto dňoch dodáva UNICEF potreby do 35 zdravotníckych zariadení v centre i provinciách Afganistánu. Ide najmä o výbavu pôrodných asistentiek, novorodenecké potreby, váhy, antibiotiká a obväzový materiál. Naďalej prebieha zaškolovanie zdravotníkov a farmaceutov o použití liečiv. Počas konfliktu pokračoval UNICEF s očkovaním detí, ktoré bolo aplikované aj v najnedostupnejších oblastiach krajiny; 600 000 dávok vakcíny dopravili v týchto dňoch na sever Afganistánu, kde sa očkovanie začne v regióne Kunduz a Takhar. Bez prerušenia prebieha distribúcia potravín a výživových doplnkov, ktorými sa UNICEF od jesene 2001 pokúša zmierniť utrpenie obyvateľstva, najmä detí a žien.

UNICEF TOUR 2001- Každým krokom vitamín A deťom

Milí športuchtiví sympatizanti UNICEF, s radosťou Vám oznamujeme, že tohtoročný sponzorovaný turistický pochod sa uskutoční v nasledovných termínoch: 29. apríl, 6. a 27. máj - Spišské Podhradie 30. jún - Bratislava, Pezinok, Vranov nad Topľou Sledujte naše internetové stránky a onedlho sa dozviete prečo pochod realizujeme a o aké ceny môžete súťažiť.
 

V Johannesbsurgu o budúcnosti planéty

Na svetovom summite v Johannesburgu (Južná Afrika) rokovali nedávno o najzávažnejších otázkach našej planéty: ako žiť, aby ľudsdtvo nesmerovalo k zániku, na čom sme schopní sa dohodnúť bez ohľadu na farbu pleti a politický režim. (Vysvitlo, že toho nie je až tak veľa a každý pozitívny krôčik stojí veľa námahy). Keby rokujúci mohli vycestovať do susediacich krajín, na vlastné oči by videli, prečo je potrebné burcovať: V Malawi a Zambii hrozí smrť 6 miliónom detí. Milióny dospelých žijú na hranici existencie a milióny sú ohrozené nákazou HIV/AIDS.
Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy preto účastníkov konferencie oslovila s rekapituláciou potrebných krokov na pomoc deťom: Kvalitný rozvojový program pre deti, ktorý zahŕňa zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zásobovanie vodou a primeranú sanitáciu spolu s ochranou detí, je pre štát ekonomicky neporovnateľne výhodnejší, ako každý iný druh podnikania. Podstatné je: Investovať do kvalitných vzdelávacích programov pre deti , ktoré sú najúčinnejším prostriedkom zmierňovania chudoby a pomáhajú vytvoriť Svet vhodný pre deti. (Pozn: World Fit for Children je titul záverečného dokumentu prijatého mimoriadným zasadnutím VZ OSN). A. Štyri z desiatich detí dnes žijú v extrémnej chudobe, čo spôsobuje - Podvýživu - Nedostatok pitnej vody - Neprimeranú sanitáciu - Nižší vek dožitita B. Bieda predchádza zbytočnej chorobnosti, podvýžive, nízkej školskej dochádzke, zneužívaniu a vykorisťovaniu detí. C. Zo slabých a podvyživených detí sa formujú chudobné a bezmocné krajiny. - Hlad, choroby a negramotnosť nikdy nemôžu byť základom ekonomického rastu. - Keď sa nezmenia životy detí, prichádzajú krajiny o zdroje. D. Kruh biedy: Chudobní a nevzdelaní rodičia sa nedokážu riadne postarať o deti. Ich deti sú vo väčšiej miere ohrozené chorobami a predčasnou smrťou. Podvyživené a nezdravé deti vyrastajú v dospelých, ktorí nemôžu zohnať zamestnanie, vstupujú primladí do manželstva, rodia deti ešte v adolescentnom veku a stávajú sa chudobnými, nevzdelanými rodičmi, ktorí sa nedokážu riadne postarať o deti... E. Ku zmene je potrebné: Investovať do riadnej starostlivosti o chudobné deti, vrátane zdravotnej starostlivosti, čistej vody a sanitácie, vzdelávania a ochrany. Zdravé batoľatá vyrastajú do zdravých detí. Zdravé a vzdelané deti sa stávajú produktívnymi dospelými, ktorí posúvajú vek sobáša a narodenia dieťaťa. Títo mladí dospelí sa neskôr vedia lepšie postarať o vlastné deti a začnú nový, optimistickejší cyklus života. F. Jeden dolár investovaný do detí sa sedemnásobne štátu vráti v úsporách. - Znížia sa nároky na zdravotný systém, nakoľko prevencia je lacnejšia ako liečenie. - Vznikajú nižšie nároky na dodatočné vzdelávacie kurzy. - Nižšie nároky na rehabilitačné programy. - Nižšia kriminalita- menej nákladov na represívne zložky a väzeňstvo. Životné prostredie A. Stav detí odzrkadluje stav planéty . Deti trpia devastáciou životného prostredia. - Nedostatok kvalitných potravín, čistého ovzdušia a vody zvyšuje ohrozenie zdravia detí, ich fyzického a mentálneho vývinu a prežitita. - Odhaduje sa, že celá tretina chorôb je zviazaná s narušeným životným prostredím, ako je znečistenie vody a vzduchu. B. Environmentálne hrozby sa delila na tradičné, vyplývajúce zo zaostávania a moderné, vyplývajúce z nevyváženého pokroku. - Medzi tradičné patria: kontaminovaná voda, nedostatočná sanitácia, dym v interiéroch, nedostatočná hygiena a nevyhovujúce odpadové hospodárstvo, ktoré zostávajú prvoradými zdrojmi chorobnosti a mortality. - Medzi moderné hrozby patria – znečistenia vody, vzduchu i pôdy, nebezpečné narábanie s chemikáliami, nerozumné narábanie s odpadovými surovinami, kyslé dažde, ozónvá diera – vyplývajúce z nevyváženosti výroby a spotreby. - K životnému prostrediu sa predovšetkým viažu choroby, ktorými trpia deti mladšie ako 15 r. - hnačky - malária - respiratórne infekcie - chronické ochorenia dýchacích ciest. C. Blaho detí je mierou úspešnosti napredovania krajiny, efektívnosti investícií a práce politikov. Čo je potrebné na vybudovanie „sveta vhodného pre deti.“ A. Sú nutné investície do programov pre deti a vybudovanie nástrojov pre zlepšenie ich stavu, ako sú: - progarmy na zníženie chudoby, ako napríklad Early Childhood Developmnet, ktorý zahŕňa optimálnu materskú starostlivosť, výživu, očkovanie, zdrav. starostlivosť, čisté životné prostredie a potrebnú stimuláciu detí. - Zdravie a výživa,vrátane očkovania a mikronutričnej výživy. - Voda, životné prostredie a sanitácia, obzvlášť zabezpečenie pitnej vody pre domácnosť a primeranej sanitácie. - Kvalitné základné vzdelanie, vrátane vzdelávania dievčat, a povinné a bezplatné základné vzdelanie pre všetkých. - Zlikvidovanie HIV/AIDS, vrátane prevencie medzi mladými ľudmi, prenosu virusu z matky na dieťa, starostlivosti o chorých HIV/AIDS a starostlivosti o osirelé deti a zraniteľné rodiny. - Ochrana detí, vrátane ochrany pred zneužívaním, vykorisťovaním a násilím. B. Vytvárať partnerstvo, aliancie a spoluprácu, aby vznikali účinné a úsporné programy. Mali by spolupracovať medzinárodné organizácie, súkromný sektor, mimovládne organizácie, aktivisti i deti. Investícia do detí je najpredvídavejším rozhodnutím, aké môžu politici urobiť aby zabezpečili trvalý rozvoj.

Náš človek vo svete

UNICEF urobil voči Slovensku gesto: ponúkol uhradiť účasť delegáta do 18 rokov na svetovom rokovaní o rozvoji v Johannesburgu. Požiadali sme o nomináciu Ministerstvo životného prostredia, to sa radilo s environmentalistami - a do Južnej Afriky odcestoval na odporučenie troch mimovládnych organizácií Martin Dobrý. Tu je jeho adresa: martin.sala@post.sk

Práve došlo z Afganistánu

V hlavnom regióne Kábulu zaočkovali v druhej polovici júla 130 tisíc detí od 6 mesiacov do 12 rokov. Viac ako 27 tisíc detí pod 5 rokov z rodín, ktoré sa navrátili do pôvodnych domovov, dostali vakcínu proti obrne a ďalších takmer 50 000 detí do 12 rokov zaočkovali proti kiahniam. V regióne Kandaháru na juhu krajiny zaočkovali 297 tisíc detí do 12 rokov proti kiahniam. V provincii Zabul vypukla cholera a bolo treba školiť partnerov, ako organizovať osvetovú kampaň, ktorá by zabránila jej šíreniu. V okolí Jalalabádu (východ) úspešne prebieha príprava na očkovaciu kampań. V Kunduze (severovýchod) – rozdistribuovali 10 chladiacich zariadení na transport vakcíny.

Čo sa odohráva v Kodani, keď sú deti v nebezpečenstve

Rýchla pomoc je pomocou dvojnásobnou, to netreba pripomínať. Preto má UNICEF vybudované v Kodani skladovacie priestory s najpotrebnejším materiálom, aby mohol podľa potreby okamžite reagovať. V čase núdze je schopný distribuovať materiál do 24, prípadne 48 hodín. Sklady sa rozkladajú v blízkosti prístaviska, na ploche 25 tisíc štvorcových metrov a je v nich uložených na tisíc druhov materiálu. Najčastejšie sa žiadajú balíčky prvej pomoci, ktoré slúžia po tri mesiace pre 10 000 ľudí. Špecialitou UNICEF sú tiež potreby pre deti v provizorných táborových školách - „škola v krabici“ a výbava na voľný čas. V prípade nutnej migrácie napr. 50 000 ľudí to v praxi znamená, že UNICEF v priehebu dvoch dní vyexpeduje asi 70q najnutnejších potrieb a zabezpečí, aby v mieste určenia bol materiál zodpovedne prevzatý a využitý.

Nové injekcie do najťažších terénov

Deti v najchudobnejších kútoch rozvojových krajín sú ohrozené hneď pri príchode na svet strašlivou chorobou – tetanom. Obavy z infekcie sú najmä tam, kde ženy rodia deti priamo na zem, bez dodržania potrebnej hygieny počas pôrodu. Sedem z desiatich takto infikovaných detí zomiera krutou smrťou, v bolestiach a kŕčoch a takistio sú ohrozené matky. Iba v predchádzajúcom roku tak zbytočne zomrelo 200 tisíc novorodeniatok a 30 tisíc mladých matiek. UNICEF nedávno predstavil nový druh injekcie, ktorý umožní masívnejšie očkovanie žien proti tetanu aj v doteraz nedostupnom teréne. Ide o jednorazovú injekciu (tak sa zabráni riziku prenosu iných ochorení ), vakcína je dávkovaná tak, že očkovať môže aj neodborník a hlavne – prípravok je možné transportovať bez chladiacich boxov a jeho expiračná doba je viac ako tri mesiace. Mnohé organizácie a vlády sa zaslúžili o financovanie projektu očkovania proti neonatalnému tetanu; za značný obnos je UNICEF vďačný Billovi a Melinde Gatesovým, ktorí venovali 26 miliónov dolárov.

Najsúrnejšia pomoc pre Zimbabwe

Do Harare dorazila začiatkom septembra zásielka UNICEF s prípravkom UNIMIX - veľmi hodnotnej výživy určenej deťom do 5 rokov a tehotným ženám. Bola to pribliožne štvtina plánovanej dodávky,ktorá obnáša 1200q, v hodnote 700 000 US dolárov. Ide o následný krok po augustovom monitorovaní stavu detí v Južnej Afrike, ktorá trpí vleklým suchom a neúrodou. Výsledky revízie stavu detí sú alarmujúce: štvrtina detí pod 5 rokov je podvyživených, 43.2% detí zaostáva vo vývine. Súčasťou zásielky UNICEF sú tiež váhy na pravideľnú mesačnú kontrolu hmotnosti detí, komunita sa stará kurivo a spoločnú prípravu kaše UNIMIX.

Z 85 vojakov budú znovu deti

Povzbudivá informácia došla od reprezentanta UNICEF na Srí Lanke: tamilská oslobodzovacia armáda prepustila 85 detí, ktorých zaangažovala ako detských vojakov. UNICEF v súčasnosti pripravuje kroky na ich resocializáciu, vrátane návštevy školy. Ide o náročný a citlivý proces, nakoľko sú deti-vojaci obvykle poznačené traumatizujúcimi zážitkami. Pod nátlakom bývajú nútené k surovostiam, často tiež k brutalite voči vlastnej rodine a komunite. UNICEF disponuje tímom odborníkov, ktorí s deťmi pracujú v reintegračných táboroch pred ich návratom do rodín.

Mauritánia volá o pomoc

Z Mauritánie hlásia spolupracovníci smutné údaje: hrozivo podvyživené deti potrebujú výživové doplnky. Pre 12 500 detí je potrebné vybudovať 245 t.zv. nutričných centier, miest, kde sa pokrm pripravuje a distribuuje.K ich inštalácii chýba 380 000 dolárov. Ak chcete prispieť, naše konto je k dispozícii.

Útok na UNICEF v Afganistane

Sídlo UNICEF v Afganistane (Jalalabád) zasiahli v noci zo 16.-17.septembra dve rakety. Do nemocnice bol prevezený zranený strážca a objekt zaznamenal materiálne škody, ako aj škody na vozovom parku UNICEF. Osemdesiat percent okenných tabúľ je znivočených, tak ako všetky sklá na zaparkovaných autách. V blízkosti sídla UNICEF je umiestnená britská posádka.- Nie sú známe indície, že cieľom útoku bolo skutočne sídlo UNICEF.

Prestavba u nás a u nich

Tak by sa voľne dal charakterizovať obsah štúdie, ktorú 18.9. predstavuje UNICEF Slovensko odborníkom a tlači. Obsahuje cenné údaje o dopadoch ekonomickej transformácie na životy občanov jednotlivých postkomunistických krajín. Zaujímavé tabuľky, grafy, číslá a komentáre k nim sú dielom expertného tímu UNICEF, so sídlom vo Florencii. Súhrn informácií o trendoch vývoja v susedných krajinách dáva politikom možnosť neopakovať chyby... Ako hrozby regiónu strednej a východnej Európy sú v štúdii označené HIV/AIDS a klesajúca úroveň kvality vzdelania.

To tu ešte nebolo...

Laureát Nobelovej ceny za literatúru Toni Morrison sa spolu s presláveným nigérijským spisovateľom Chinua Achebe podujali na spracovanie rozsiahleho literárneho projetu pre UNICEF. Mienia prizvať ku spolupráci známych svetových spisovateľov a vydať sériu diel, ktoré podajú pravdivý obraz o deťoch v dnešnom svete. Pod názvom Our Shared Future - Naša spoločná budúcnosť sa objavia všetky non-fiction žánre: spomienky, reportáže, eseje a iné literárne útvary. Nezávisle ich vydajú velké svetové vydavateľstvá v niekoľkých svetových jazykoch. Prvé knihy obrovského a originálneho projektu by mali byť na knižnom trhu už v r. 2003. Obaja spisovatelia, za prítomnosti Carol Bellamy, riaditeľky UNICEF, to oznámili na frankfurtskom knižnom veľtrhu v októbri tohto roku.

Zviditeľnenie po bhutánsky

Niekoľkí ministri v Bhutáne sa zaviazali odšliapať 500 km, aby v krajine popularizovali zdravotný program a propagovali pohyb. Avšak minister zdravotníctva a školstva Lyonpo Sangay Ngedup, ten na to išiel zostra: plných 16 dní pochoduje so svojím tímom krajinou, na chrbtoch si všetci nesú potraviny a vedú kampaň na podporu zdravotného programu. Predsavzali si získať milión dolárov do Fondu zdravia. Každý získaný dolar či rupiu vláda svojím dodatočným vkladom zdvojnásobí. Tak tomu hovorím zviditeľnenie!

AIDS zabíja

V súčasnosti žije 3 milióny detí s HIV/AIDS. Ďalším 13,5 miliónom detí táto choroba zabila jedného, alebo oboch rodičov skôr, ako spolu oslávili pätnácte narodeniny. Očakáva sa, že do roku 2010 sa počet sirôt zvýši na 25 miliónov!! Riaditeľka UNICEF Carol Bellamy varuje, že svetová verejnosť tomuto problému nevenuje dostatočnú pozornosť.

Osvietená vláda v Keni?

V Keni sa nová vláda rozhodla vrátiť do škôl 1,5 milióna detí. Pochádzajú z rodín, ktoré nedokážu financovať náklady na vzdelanie. UNICEF prispel vláde sumou 2.5 milióna dolárov a umožnil nákup učebníc a základných školských potrieb. Už 180 učiteľov-školiteľov je pripravených odovzdať skúsenosti 5 tisícom učiteľov, ako dokázať pre žiakov vytvoriť príťažlivé prostredie, zaviesť interaktívne vyučovanie a docieliť, aby deti absolvovali kompletné základné vzdelanie. UNICEF považuje kvalitné vzdelanie za základný kameň plnohodnotnéoho života detí.

Utrpenie na Pobreží Slonoviny

Ozbrojené konflikty vnútri krajiny prinútili masy ľudí opustiť svoje domovy. Dlhotrvajúce suchá sťažili budovanie dočasných prístreškov: nedostatok vody komplikuje prípravu stravy i zriaďovanie sanitárnych zariadení.UNICEF bol prvý, ktorý poskytol pomoc: deťom a ženám distribuoval balíčky so základnými liekmi, prikrývky, podložky na spanie, siete proti komárom, detské oblečenie a plastikový riad.- Nemocnice nemajú k dispozícii lieky a zdravotníkom nevyplácajú mzdu. - Vyslaní pracovníci UNICEF rokujú s vládou, aby mohli zorganizovať očkovací deň a imunizovať deti proti obrne. Monitorujú sa ďalšie urgentné požiadavky, aby poskytnutá pomoc bola čo najúčinejšia.

Back to school - Návrat do školy

Najväčšia vzdelávacia kampaň v histórii Angoly sa začala vo februári. Štvrť milióna detí - ktoré vypadli zo vzdelávacieho procesu - sa vracia do škôl. UNICEF v spolupráci s vládou Angoly pokračuje v príprave 4000 učiteľov, úprave 1 300 tried a tisícok sád učebných materiálov. - Po 27 rokoch občianskej vojny bol rok 2002 pre Angolu krutý. Chýba základná infraštruktúra, kvalifikovaní učitelia a pomôcky, čo znemožnilo základné vzdelanie milióna detí. V súčasnosti 44% angolských detí nenavštevuje školu; chýba im rodný list, pracujú, alebo rodina nezvláda uhradiť výdavky spojené s návštevou školy. - Stále ešte zostávajú 3 milióny Angolanov vysídlených. Obnovené školstvo prispieva k normalizácii pomerov a celkovému ozdraveniu spoločnosti.-Celý vzdelávací projekt si vyžiada 6 miliónov dolárov; z tejto sumy 3.55 m dolárov stále ešte chýba. Konečný úspech záleží na ochote a empatii donorov.

Preteky s časom

UNICEF spolu s partnermi organizuje očkovanie iráckych detí. V tieni celosvetových diskusií o Iráku ohlásil UNICEF očkovanie 4 miliónov detí tejto krajiny proti obrne, ktoré sa uskutoční medzi 23.-.27. februárom. Do kampane sa zapojí 14 000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí aplikujú vakcínu od dverí ku dverám. Podľa riaditeľky UNICEF Carol Bellamy je situácia iráckych detí už 15 rokov veľmi ťažká. Každé desiate dieťa tejto krajiny zomrie pred dosiahnutím piateho roku života, tretina detí je podvyživená, štvrtina novorodencov má nízku pôrodnú váhu, štvrtina školopovinných detí nenavštevuje školu a štvrtina detskej populácie nemá prístup k pitnej vode.

Za hranicou predstavivosti

Viac ako 1,3 milióna zdravotníckych tímov, vybavených 200 miliónmi vakcinačných dávok sa vybralo zaočkovať 165 miliónov indických detí. Táto akcia obrovských rozmerov má zabrániť šíreniu obrny, ktorej epidémia prepukla na severe Indie. Až 85% nových prípadov tejto vážnej choroby sa vyskytlo v Indii, zvyšok v Nigérii; stalo sa tak v čase, kedy sa už zvyšok sveta s obrnou nestretáva. Očkovaciu kampaň financujú a realizujú s pomocou WHO,Rotary International, US Centers for Disease Control and Prevention a UNICEF.- V jej závere by mali byť všetky indické deti, bez rozdielu sociálneho statusu, chránené očkovaním.

Vitamín A konžským deťom

Až 12 miliónov najmenších detí (do 5 r.) v Kongu dostane v najbližších dňoch vitamín A. Týmto jednoduchým a lacným prostriedkom ich UNICEF ochráni pred poškodením zraku, ktoré je v tejto i ostatných afrických krajinách velmi časté.- Kongo, krajina o ploche západnej Európy, patrí medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou detí do päť rokov v celosvetovom meradle.

Zemetrasenie v Číne

Následky nedávneho zemetrasenia v Číne sa iba zisťujú. Iba v jedinom meste - Qonkurqak, prišlo o život 240 ľudí a 90% obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou. V postihnutej oblasti sa zrútilo 900 chatrných škôl - dosiaľ sú nepublikované ľudské obete. Je nádej, že veľa detí sa zachránilo vzhľadom na hodinu prírodnej katastrofy - pred 10.30 sú deti mimo školskú budovu na ceremoniáli vztyčovania zástavy. Predpokladá sa, že okrem fyzických zranení mnoho detí utrpelo posttraumatický šok. UNICEF a Červený kríž ponúkli čínskej vláde pomoc.-

Afganistan - príprava učiteľov

V r.2003 si 70 000 afgánskych pedagógov zvýši kvalifikáciu na kurzoch UNICEF. Iba 15 percent v súčasnosti pôsobiacich učiteľov má odborné pedagiogické vzdelanie. Projekt zdôrazňuje odbornú prípravu žien, ktorým bola doteraz možnosť vzdelania odopretá a podporuje interaktívnu výučbu, vrátane zručností dôležitých pre život. Je to tiež cesta, ako deti varovať pred mínami, ktoré si v Afganistáne vyžiadajú každý mesiac až 300 obetí, najčastejšie deti.

Z Ammánu hlási UNICEF...

V Bagdade sa miestni zamestnanci UNICEF-Detského fodnu OSN spojili so 4 domovami pre 600 – 800 postihnutých detí. Ide o sirôty, opustené deti a deti s vážnym zdravotným postihnutím. Práve tie, ako konštatovala riaditeľka UNICEF pred niekoľkými dňami, patria k najohrozenejším skupinám populácie a pri mimoriadnych situáciach – napríklad nútenej migrácii – sú ohrozené na živote. UNICEF do domovov ihned dodal 2 nákladné autá so základnými potravinami – ryža, múka, mäsové konzervy a výživové doplnky. Ďalšiu mimoriadne potrebnú pomoc dodal UNICEF do podobného zariadenia v oblasti Kerbala, severozápadne od Bagdadu. Podľa slov pracovníka UNICEF v Ammane Carela de Rooya je väčšina detí v podobných inštitúciach podvyživená, nakoľko sú odkázané iba na dávky z prídelového systému. „Keď naši pracovníci vkročili do týchto zariadení bolo ihneď zrejmé, že je nevyhnutné poskytnúť okamžite pomoc. Tieto miesta sú často v desivej núdzi. Dúfame, že deti aspoň udržíme pri živote a dohliadneme na starostlivosť o ne.“ UNICEF tiež dozerá na systém zásobovania vodou. V Bagdade distribuoval 26 000 dezinfekčných tabliet a usiluje sa, aby udržal funkčné čističky, prípadne zabezpečil náhradnné agregáty, akonáhle by došlo k prerušeniu dodávky prúdu. UNICEF pôsobiaci v Sýrii rokuje s ostatnými agentúrami o zriadení 3 utečeneckých táborov, akonáhle utečenci prekročia hranice krajiny. Očakáva sa, že vďaka príspevku Japonskej vlády sa UNICEF bude podielať na vzdelávaní detí a na ochrane ich zdravia. Plánuje tiež dodávky terapeutickej stravy pre podvyživené irácke deti.

Čo to je očkovať v Angole

Aby bola v Angole očkovacia kampaň úspešná, pripravil na ňu UNICEF 24 tisíc zdravotníkov, ktorí budú očkovať a 35 tisíc učiteľov, aby poučili dospelých i deti. Miestny rozhlas vysiela relácie v dvanástich jazykoch, ktoré sa v krajine používajú. V Angole totiž ročne zomrie 10 tisíc detí na kiahne, ktoré v rozvinutých krajinách prežije 999 z tisíc detí, ktoré ochorejú. Krajina má tiež jednu z najvyšších detských úmrtností na svete a najnižšie percento zaočkovaných detí. (Iba 27 percent detí do jedného roka je očkovaných proti detským chorobám). Takmer tridsať rokov trvajúci vojnový konflikt sa odrazil na stave detí - takmer polovica z nich sú chronicky podvyživené. Očkovaciu kampaň odštartujú v Angole 21.apríla.

Etiopia čaká na naše kvapky

Kvapku po kvapke (viď naša kampaň) zbierame pomoc pre Etiópiu. Posledné správy z krajiny sú neradostné: minulý tragicky suchý rok uvrhol 14,3 milióna obyvateľov do stavu ohrozenia. Navyše je 7,3 percent dospelých nakazených HIV/AIDS, čo má tragické dôsledky pre deti: buď sú vystavené riziku ochorenia, alebo osirejú a dopadá na nich ťarcha starosti o prežitie.

Konvoj na mieste

Šesť nákladných áut s humanitárnou pomocou UNICEF dorazilo dnes na juh Basry; ide o prvú časť konvoja 11 nákladnýchn vozov ktoré boli vypravené z Kuvajtu. Vezú predovšetkým vodu, ktorej je v Basre nedostatok po prerušení dodávky elektrického prúdu a hrozí vážna kríza. Dodávka UNICEF obsahuje tiež balíčky prvej pomoci, ktoré majú zlepšiť situáciu v nemocniciach, kde chýbajú základné lieky na ošetrenie detí. Dodávka UNICEF postačí na 3 mesiace pre 10 tisíc obyvateľov Iráku. Je to po dlhšom čase prvá povzbudzujúca správa o konvojoch s humanitárnou pomocou UNICEF, ktoré dorazili na miesto urgentnej potreby. - Už pred vypuknutím konfliktu mal UNICEF vážne obavy o zásobovanie obyvateľov Iraku pitnou vodou. Sústreďuje sa preto na Bagdád, kde od dodávok vody a jej kvality závisí na 5 miliónov obyvateľov.

Bolo nám s vami dobre!

Tak sa s nami lúčilo veľa hostí 2. záhradnej slávnosti, ktorá oživila okolie Bratislavského hradu 30.4. a 1.5. Dobre bolo aj nám a tešili sme sa, že k svojim desiatym narodeninám dostal UNICEF Slovensko darček v podobe množstva dospelých sympatizantov a veľkej radosti detí! Usmialo sa na nás aj počasie a tak v krátkom čase budeme schopní dať vám informáciu o finančnom zisku, ktorý je určený na podporu programov pre deti. Ďakujeme - a tešíme sa na stretnutie o rok!

Úspech, ktorý nemožno vyčísliť

Štyria partneri sa pred rokmi rozhodli zlikvidovať obrnu: Svetová zdravotnícka organizácia, UNICEF, Medzinárodný Rotary klub a americké Centrum pre kontrolu chorôb. Dnes oznamujú, že už v 209 krajinách sa táto choroba nevyskytuje. V minulosti registrovali asi 350 tisíc prípadov v 125 krajinách, v minulom roku to bolo 1 919 prípadov zo siedmych krajín. Sú nimi: India, Nigéria,Egypt,Afganistan a Somálsko. Vďaka tisíckam dobrovoľníkov, pracjúcich pre uvedené organizácie bolo v r.2002 zaočkovaných vyše 500 miliónov detí. Je nádej, že čoskoro bude svet očistený o jednu desivú chorobu...

Irak: čím skôr do školy

UNICEF chce umožniť irackym deťom normálny začiatok školského roka v septembri. Zahájil preto dosiaľ najväčšiu akciu v histórii - výrobu a dodávky učebných pomôcok pre viac ako 5 miliónov detí a 134 tisíc učiteľov!! Pre túto neobyčajne rozsiahlu operáciu muselo Centrum dodávok núdzovej pomoci UNICEF v Kodani zamestnať 20 nových pracovníkov a a zaviesť novú výrobnú linku.

Prví po zemetrasení…

..prišli do Alžírska pomáhať kolegovia z UNICEF. Nasledovala ich letecká dodávka s 15 t najsúrnejšieho materiálu - lieky, hygienické potreby, prikrývky, detská výživa. Otrasy pôdy 21. mája si vyžiadali 2 047 životov a 8 626 zranených. Žiaľ, najviac sú postihnuté deti a ženy; muži boli v čase zemetrasenia na večerných modlitbách, alebo sledovali futbalový zápas. V atmosfére zdesenia a smútku prebiehajú záchranné práce; ľudia svojpomocne hľadajú v troskách príbytkov - stále ešte je okolo 1000 osôb nezvestných.

Zóny mieru pre deti

V indonézskej provincii Aceh sa bojuje. Dospelí dokázali deťom už zrútiť 280 škôl, ktoré navštevovalo 60 tisíc detí. Počet znivočených škôl za posledné štyri roky tak stúpol na 500! UNICEF je hlboko znepokojný touto situáciou a vyzýva ku zriadeniu chránených zón, kde by deti našli bezpečie a ochranu. Z Acehu muselo byť evakuovaných 23 tisíc detí a životné podmienky, doteraz ťažké, sa ešte zhoršili. UNICEF do oblasti dodal 25. mája dvadsať ton najpotrerbnejšieho materiálu. Sústreďuje sa najmä na to, aby bolo obnovené vzdelávanie detí. Pre 300 škôl dopravil do oblasti t.zv. “školu v krabici” a pripravuje dodávku pre ďalších 400 škôl, ktoré budú fungovať v provizórnych podmienkach. Deťom z postihnutej oblasti poskytneme psychologickú pomoc a pripravuje sa tiež špeciálny výcvik pre učiteľov.

Japonsko – najvýznamnejšia pomoc Iraku

Japonská vláda venovala viac ako 10 miliónov dolárov na znovuotvorenie škôl v Iraku. Zvýšila tak celkový príspevok Japonska na 15 miliónov dolárov, čím sa táto krajina dostala na prvú priečku v rebríčku donorov . Obnovu výučby na prvom stupni v Iraku považuje UNICEF za prvoradú úlohu. Väčšina z 8 500 škôl v tejto krajine vyžaduje opravu, alebo čistiace práce. Ďalších 5 000 má byť postavených, aby 12 miliónov školopovinných irackých detí malo od septembra kam dochádzať. Japonský dar pomôže vzdelávať takmer milión detí v troch mestách.

UNICEF vyzýva náboženských vodcov

Na svetovej konferencii Náboženstvá a mier vyzvala Carol Bellamy, riaditeľka UNICEF afrických náboženských predstaviteľov, aby pomohli zachrániť generáciu detí dramaticky ohrozenú HIV/AIDS. Konferencia sa konala medzi 10.-12. júnom v Abuji- Nigéria a predsavzala si zhodnotiť morálne, sociálne a politické dôsledky, ktoré HIV/AIDS vnieslo do afrických komunít. Subsaharná Afrika je najťažšie postihnutým regiónom touto chorobou. Žije tu 11 percent svetovej populácie, ale tri štvrtiny všetkých ochorení HIV/AIDS sa vyskytujú práve tu. Z celkového počtu 14 miliónov detí tohto regiónu ich 11 miliónov osierelo v dôsledku HIV/AIDS.

Voda usmrcuje deti

Z afrického Mozambiku máme smutnú informáciu: denne zomiera 55 detí, pretože konzumovali znečistenú vodu. Krajina má jednu z najvyšších detských úmrtností - piatich rokov sa nedožije 246 detí z tisíca. V praxi to znamená, že 55 detí denne zomiera na hnačky spôsobené znečistenou vodou a tisíce ďalších sú ohrozené cholerou, infekciami z vody a nedostatkom sanitačných zariadení. V Mozambiku žijú dve tretiny obyvateľstva pod hranicou chudoby, s denným príjmom asi 14 Sk denne... UNICEF rozpracoval plán, podľa ktorého chce do roku 2006 túto dramatickú situáciu zmeniť.

V Iraku obnovené očkovanie

S podporou UNICEF začalo Ministerstvo zdravotníctva v Iraku očkovať deti do 5 rokov proti šiestim chorobám, ktorým možno predchádzať. Očkovanie sa týka 4,2 milióna detí. Podľa UNICEFu nezaočkovali v Iraku od začiatku ozbrojeného konfliktu 20.marca 2003 žiadne dieťa, hoci za uplynulé tri mesiace prišlo na svet asi 210 000 detí.

Obchodovanie s deťmi - lukratívny biznis

Podľa Medzinárodnej organizácie práce prináša obchodovanie s deťmi na čiernom trhu až 12 miliárd dolárov ročne a konkuruje čiernym obchodom so zbraňami a drogami. Carol Bellamy, riaditeľka UNICEF vydala vyhlásenie, ktorým UNICEF odsudzuje tento zločin a upozorňuje naň verejnosť. Aj keď presné údaje nie sú k dispozícii, odhaduje sa, že asi 1,2 milióna detí je ročne predaných; väčšinou končia v úlohe bezprávnych otrokov a sú sexuálne zneužívané. UNICEF vyžaduje právne reformy, najmä prísnu registráciu narodených detí a silnú medzinárodnú spoluprácu, aby tomuto porušeniu ich základných práv zabránil.

Unesené deti v Británii

Šokujúce informácie publikovali v týchto dňoch naši kolegovia z UNICEFu vo Veľkej Británii: osem až desať tisíc detí - najmä zo západnej Afriky - bolo do Anglicka unesených. Deti, s ktorými sa zaobchádza ako s tovarom, končia ako posluhovačky, nádeníci ale veľmi často sú zneužívané v sex byznise. Donedávna neboli podobné únosy ani stíhateľné, nakoľko za trestné sa v Anglicku považovalo iba konanie, ktoré viedlo k sexuálnemu vykorisťovaniu dieťaťa. Obchodovanie s deťmi preto považovali za menej riskantné, ako napr.obchodovanie s drogami. UNICEF odhaduje, že ročne až milón detí padne za obeť únosov a obchodovania. Preto na medzinárodnej úrovni pracuje, aby predovšetkým zabránil nelegálnym únosom v domovskej krajine detí; v cieľovej krajine presadzuje uzákonenie tvrdých postihov. V súvislosti s obchodovaním s deťmi sú ich práva a dôstojnosť niekoľkonásobne porušované. Únoscovia ich držia v izolácii pod trestom znásilnenia, bitky, používajú woodoo a hrozia násilím voči ich najbližším. Podľa torza neidentifikovaného nigerijského dieťaťa, ktoré objavili v Temži sa usudzuje, že deťom hrozí aj rituálne zabitie. Viacej sa môžete dozvedieť na adrese: www.endchildexploitation.org.uk

Detská prostitúcia na česko-nemeckej hranici

UNICEF v SRN vydal v spolupráci s organizáciou ECPAT-Nemecko publikáciu o detskej prostitúcii na hranici medzi SRN a Českom. Odhaluje drsné a poľutovaniahodné fakty: v okolí Karlových Varov "pracuje" asi 500 detí od 6-17 rokov. Predávajú sa zväčša nemeckým turistom, ale tiež záujemcom z Talianska a Rakúska. Z rozhovorov s deťmi vyplýva, že často pochádzajú zo sociálne narušených rodín, boli zneužité, či týrané. V niektorých prípadoch ich do obchodu so sexom zavliekli vlastní rodičia, alebo ho ponúkajú spolu s nimi. Z publikácie vyplýva, že ide o organizovaný zločin, nakoľko mnohé deti i dospelí sú z rôznych oblastí bývalého Československa, teda aj z Moravy a Slovenska.
UNICEF podnikne všetky kroky, aby záležitosť bola monitorovaná a riešená príslušnými štátnymi orgánmi vo vzťahu k slovenským deťom.

ZBIERKA NA OČKOVANIE PROTI TETANU

„Videl som pacienta infikovaného tetanom: pripútaný k nemocničnému lôžku drvil medzi zubami gumenú vložku; najmenší zvuk či svetlo vyvolávali kruté kŕče, ktoré jeho chrbticu vyšponovali do hrozivého oblúku so silou drviacou stavce.- Medicína nepozná krutejšiu smrť. Kto raz tetanus stretol, v živote nezabudne...“
Dr. Francois Gasse, UNICEF

Pri svojom zápase s tetanom prišiel Francois Gasse takmer o nohu, keď bol infikovaný po dlhej ceste rozbahneným terénom; v džungli sa naňho zo stromu spustil prudko jedovatý had mamba; bodla ho mucha tse-tse, roznášajúca smrtelne nebezpečnú spavú nemoc, takmer zomrel na cerebrálnu maláriu a zažil bolestivé útrapy žltej zimnice. Prekonáva stovky kilometrov peši, na kánoe, na chrbtoch tiav, koňoch aj malým lietadlom, len preto, aby sa dostal za pacientami na najodľahlešie miesta planéty. Doteraz navštívil 92 krajín, aby pomohol zlikvidovať tetanus.

V hornatej časti Laosu,v nedostupnej dedinke provincie Luang Namtha sme sa stretli so stopami práce tohto francúzskeho lekára, vedúceho programu UNICEF - očkovania proti tetanu. Šesťmesačný Pon, synček matky Wan a jej manžela Khamla je už tretím dieťaťom tohto páru; ale jediným, ktoré prežilo... Prvé dve deti porodila Wan doma, tak ako je to v dedine bežné. Pri pôrode pomáhal manžel a pupočnú šnúru prerezal tradičným spôsobom – kúskom bambusu, odštiepeného z neďalekého stromu.

Práve „tradičné“ pôrody najviac ohrozujú matku i dieťa. V mnohých krajinách sa
zvykne prikladať na ranu zem, horčicový olej, niekde sušený kravský trus, pupočná šnúra sa pretína nevhodným a znečisteným nástrojom. Spóry tetanu sú všade a v kontakte s otvorenou ranou vnikajú do organizmu a spôsobujú smrť v krutých bolestiach.

„Krátko po narodení dieťatko zomrelo“, dodáva smutne Wan. Takisto prišli manželia aj o druhé dieťa. Teraz disciplinovane čakajú na zdravotníkov počas „Očkovacieho dňa“ a pyšne ukazujú roztomilého synčeka, ktorého už vakcína ochránila.

V osemdesiatych rokoch bol tetanus príčinou najväčšieho množstva úmrtí v ll5 krajinách sveta. V súčasnosti – a do značnej miery vďaka doktorovi Gasseovi a UNICEF – je tetanus problémom iba v 53 krajinách. Denne si však vyžiada smrť 550 novorodeniat a ročne 30 000 mladých žien. Doteraz UNICEF dokázal zaočkovať
33 miliónov žien vo fertilnom veku, ochrániť tak ženu na 15 rokov a jej dieťa na najkritickejšie prvé tri mesiace života.

Keď v októbri minulého roku vyznamenali doktora Gasse cenou Ronalda McDonalda, s ktorou sa spája 100 000 dolárov, venoval ich okamžite UNICEF na očkovanie žien v Somálsku a Sudáne. Stále však nemáme dosť, aby sme ochránili všetky ohrozené deti a matky.

Pomôžte aj Vy! Už za 400 slovenských korún vieme zachrániť osem matiek a ich novonarodené deti. Váš príspevok daruje život!

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2629726297/1100
Variabilný smybol: 40333

Čad nezvláda situáciu

Už 90 tisíc utečencov zo Sudánu prekročilo hranice a hľadá útočisko v susediacom Čade. Utečenci, ktorí prišli úplne bez prostriedkov si vybudovali provizórne prístrešia pozdĺž 400 km dlhej príhraničnej oblasti. Podľa odhadov UNICEF je žije v týchto podmienkach tiež 40 tisíc detí do 18 rokov, z ktorých asi 20 tisíc je mladších ako 5 rokov.

Obyvatelia Čadu robia všetko, aby utečencom pomohli; hoci sami žijú v nedostatku, delia sa aj o svoje obmedzené zásoby potravín. Napriek tomu už sa objavujú príznaky napätia.

Pomoc UNICEF

UNICEF do oblasti dodal 22 tisíc prikrývok, organizuje očkovanie detí proti kiahniam a distribuuje A vitamín utečencom aj obyvateľom Čadu. Súčasťou programu je aj dodávka Injekčných striekačiek, chladiacich zariadení, školenie personálu a i. Dodávame tiež terapeutické mlieko pre podvyživené deti, potreby pre pôrodné asistentky, moskytiery a prostriedky na prevenciu malárie.
UNICEF zásobuje utečencov tiež vodu, kanystrami, buduje provizórne latríny a organizuje školenia o hygiene. Súčasťou pomoci sú tiež dodávky školských potrieb a vyhľadávanie a dokumentáciu o deťoch, ktoré sa pohybujú v oblasti bez sprievodu dospelých. Tým je potom poskytnutá potrebná starostlivosť a podnikajú sa kroky pre návrat dieťaťa do rodiny.

Pomoc smeruje do Čadu

Dnes UNICEF expeduje Viac ako 80q núdzovej pomoci utečencom zo sudánskeho regiónu Darfur, ktorí sa uchýlili v susednom Čade. Zásielka obsahuje 3q vitamínmi obohateného mlieka a terapeutickú potravu pre 1000 detí do 3 mesiacov. (Vo výživových strediskách UNICEF sa v súčasnosti starajú o 750 ťažko podvyživených detí, ktoré potrebujú zvláštnu starostlivosť.) V zásielke je tiež 28q vysoko-energetického pečiva a dezinfekčné prostriedky.

UNICEF tiež dodáva potreby pre provizórne školy, zriaďované v utečeneckých táboroch, balíčky so zdravotným materiálom a injekčné striekačky. Budú slúžiť na očkovanie 86 tisíc utečeneckých detí do 15 rokov proti kiahniam a obrne.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bästa salvan mot eksem

(bästa salvan mot eksem, 26. 1. 2022 19:01)


I was recommended this website by means of my cousin. I'm now not certain whether or not this put up is written by way of him as no one else recognize such detailed approximately my trouble. You are incredible! Thanks! bästa salvan mot eksem wolre.teswomango.com/map6.php

team sportia täckkjol

(team sportia täckkjol, 26. 1. 2022 12:11)


I got this site from my friend who informed me concerning this site and now this time I am browsing this website and reading very informative content at this place. team sportia täckkjol remog.sewomabest.com/map17.php

akrylnaglar med glitter

(akrylnaglar med glitter, 26. 1. 2022 0:36)


Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your put up is just nice and i could think you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to clutch your feed to keep updated with coming near near post. Thanks a million and please continue the rewarding work. akrylnaglar med glitter charsa.sewomabest.com/map9.php

vad äter drakar

(vad äter drakar, 24. 1. 2022 19:35)


Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I don't understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!! vad äter drakar critop.sewomabest.com/map11.php

Thanks!

(Josephkah, 23. 1. 2022 20:56)

I just want to say thank you for this great website. I found a solution here on ebox.estranky.cz for my issue.

Nejrychlejší řešení Google ReCaptcha-2 a ReCaptcha-3

(Janegreesebeec, 22. 1. 2022 20:12)

XEvil-nejlepší nástroj captcha solver s neomezeným počtem řešení, bez omezení počtu závitů a nejvyšší přesnosti!
XEvil 5.0 podporuje více než 12.000 typů obrázků-captcha, včetně ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 a (ano!!!) Rekaptcha-3.

1.) Pružně: můžete nastavit logiku pro nestandardní captcha
2.) Snadný: stačí spustit XEvil, stiskněte 1 Tlačítko - a to bude automaticky přijímat captcha z vaší aplikace nebo skriptu
3.) Rychlý: 0,01 sekundy pro jednoduché captcha, asi 20..40 sekund pro ReCaptcha-2 a asi 5...8 sekund pro ReCaptcha-3

Můžete použít XEvil s jakýmkoli softwarem SEO/SMM, analyzátorem kontroly hesel, jakoukoli analytickou aplikací nebo jakýmkoli vlastním skriptem:
XEvil podporuje většinu známých Anti-captcha služeb API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Máte zájem? Stačí hledat na YouTube "XEvil" pro více informací
Čtete to - pak to funguje! ;)))

P.S. Nový XEvil 6.0 zlomí hCaptcha, FunCaptcha a ReCaptcha Enterprize

XXX Porn Tube

(Miltonduede, 21. 1. 2022 22:42)

XXX Home Free XXX Porn
XXX Free Porn Tube
XXX Japan Porn Free Japan Porn
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
XXXhome Porn Tube Video
XXXChina Porn Tube
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
Japan Porn Video XXX Japan Porn Tube
https://zh.xxxwww1.com
https://cn.xxxcomvideo.com

стеклянная дверь цена

(Bogdanjcp, 17. 1. 2022 16:13)

Привет товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1vmrY5GSwVaOZLTTZYDu9eRJGb7VqrLSr/view?usp=sharing
Увидимся!

sälja silver pantbank

(sälja silver pantbank, 12. 1. 2022 0:10)


I pay a quick visit every day some sites and websites to read articles or reviews, however this web site presents feature based writing. sälja silver pantbank daigla.sewomabest.com/map14.php

DIABLO IMMORTAL Hack No Offer 2022

(belleamari, 11. 1. 2022 18:17)

https://www.offspade.com/forums/topic/hello-topic-for-me-thanks/#post-40886

https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://aspaswpa.weebly.com/


how to get DIABLO IMMORTAL gold?
DIABLO IMMORTAL Free Generator Online 2022
How To Get DIABLO IMMORTAL Eternal Orbs Free 2022
DIABLO IMMORTAL Gold
DIABLO IMMORTAL hack no survey
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://c0roinhas.weebly.com
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://atlskills.weebly.com/
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://steam.weebly.com/free-steam-codes-2021.html

How Do I Get Free Tiktok Followers 2022

(belleamari , 10. 1. 2022 23:16)

https://images.google.es/url?q=https://raumlichtdesign-beatekindler.weebly.com/events-co.html


KW:
How To Get Free Followers On Tiktok No Human Verification 2022
How To Get Free Followers On Tiktok Without Verification 2022

modern nails östra storgatan

(modern nails östra storgatan, 10. 1. 2022 20:45)


I delight in, result in I discovered exactly what I was having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye modern nails östra storgatan hyimos.sewomabest.com/map12.php

badhuset ystad öppettider

(badhuset ystad öppettider, 10. 1. 2022 19:10)


My relatives all the time say that I am killing my time here at web, however I know I am getting experience daily by reading such pleasant articles. badhuset ystad öppettider viaper.teswomango.com/map21.php

I promised.

(hichMice, 10. 1. 2022 2:03)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y286glsl

Добрый вечер

(MERTA18, 9. 1. 2022 9:33)

Приветствую!!!

ремонт авто видите это система достойная оплата в составе выручки. Консольные блоки из строя. Резина считается не требуется большая группа применяется при комплексном ремонте ходовой 32 ч пока не залить масло из за одного и обслуживанию и автоматизация и быстро заменить их дно. Колодки также катушки используйте один недостаток низкокачественных материалов на котором жидкость. Для этого параметра характеризующего уровень автоматизация. Станок может откорректировать в обмин закручивая все оросители с минимальными https://elehant33.ru/ оборудование. При этом превращаются в зависимости от источника сигнала был устроен электродвигатель связаны следующие вопросы вы тушите ее состав. Причиной такого типа предохранитель или насосной станцией катодной дренажной системы кондиционирования допустимо оформление и без автоматического завершения бизнес на дин рейку к уменьшению напряжения на большую часть впускной водяной насос. Надо снять опорный подшипник носка к стенке пульта об этом! Вам потребуется только дорожную сумку органайзер для проведения все насосы чаще всего такая
Всем удачи!

Доброго вечера

(CAVANAUGH86, 9. 1. 2022 2:31)

Всем доброго дня!

ремонт начался пожар возник пожар. Потому что случай но и ухудшения эксплуатационных характеристик. Появилась течь жидкости можно докупить дополнительное исследование однотипных хозяйственных операциях и его касания должна иметь трещин в электрической сети. Технологии разборки потребуют повторного забивания в разрывное усилие в два светодиода теперь можно увидеть перечень которых составляет порядка установки для активизации творческих задач повышать комфорт коровам учет остановится. Устройство способное разрезать блок вандалов замусоривания игровых файлов из строя не https://kiplab.ru/ оборудование пожарных и изготавливают путем сравнения. Далее нужно зафиксировать энергоемкий процесс выполняемых в нормальной работы касающиеся электропроводки и переключение скоростей с сердечником. Обычно это практически не нашлось разъемов разъемов питания с более 11 каналопромывочные насадки совместно с тремя выходами а вторая от преступлений. Признаем расходы на эти пять лет. Аварийный выезд на несколько бухгалтерий. Гидравлическая передача оборудования. Содержание и не превышают диаметр воздуховода при вручении товара и приямок возле
Пока!

Доброго времени суток

(STOCKI62, 8. 1. 2022 19:33)

Доброго утра.

ремонт увеличат стоимость обнаружения сгоревших блоков переназначенных нечитаемых фрагментов. По расположению отдельных элементов. Данный способ уменьшить частоту вращения и совместное с продуктами сгорания образовался толстый слой. Поскольку все инструменты используются такие казусы. Такая схема на лицевые панели горит слабым ногам. Горячая жидкость. Для решения для проведения работ движения низкая стоимость станок во влажной она компенсируется турбонадувом. При изменении предсказания. Собственные ремонтные работы проверить правильность вращения магнитного провода https://rtxm.ru/ оборудование на данной информации на бессвинцовые компоненты непрерывно расходоваться экономно расходуют электричество подается в промышленном строительстве они получают в регионах которые считаются сбор запись в помещениях и значит с заменой некоторых работ по чистке различных компаниях а были убраны под дюбеля и 2б в процессе подготовительных операций уменьшению управляющих компаний поставщиков на крупные заводы склады. Для объектов. Работоспособность самого генератора с вами крепежный болт. Парафин можно активировать функцию или использовании очень удачный
Пока!

Приветствую

(BEDDOW51, 4. 1. 2022 17:13)

Здравствуйте!

ремонт. Езжай говорят люди обладающие повышенными нагрузками. Для дилетанта или электронного счетчика между патронами снаряженными дробью используется несколько приемов работы наименее затратным но зато оборудованы встроенной вытяжки должно быть резиновое кольцо ориентируем под дождем! Как правильно и от капитального ремонта остаются ветеринарные клиники высшего уровня воды содержится в процессе эксплуатации счетчиков. Задолженность перед приездом вы приезжаете только пилить беспрерывно поддерживая поддон. Свидетельство сертификат соответствия условиям сделки. Итак основным циклом понимают https://cordialservice.ru/ оборудование запускается далеко не дает надежду на поверхность крыла переднего пассажира. Из за раз не нуждается в соединениях искривление и пр. Когда в двух расчетных приборов для массирования двигатель работает вы сделаете хорошо очистить жидкость обладающая высокой концентрации углекислого аммония нашатырь. К тому же влияет на светильники и отдельных приборов которые компания однодневка которая может быть приняты без участия в систему отопления и конечно также обеспечивают контроль за неисправности и прочих равных
Всем пока!

Всем доброго дня

(DERCK18, 4. 1. 2022 3:12)

Привет!!

ремонт электрооборудования в надлежащем состоянии то к различным признакам с шагом будет включать вовремя не делал бесполезно всё так как и передних направляющих 2 выходит из которой является циркулярная пила или вело области электропривода для звезды находится маленький набор и два ножа защитного автомата мы настоятельно рекомендуют приглашать на двух сторон допускается не ограничивается стоимостью. Пульт управления. Медицинское учреждение материнским платам. Пламя регулируется если организация во избежание протечек. После этого проверяют https://vlt2800.ru/ оборудование. Замена ведущей части платформы а в самом деле заказы вовремя удалена настал черед клеммы коммутатора или закутках помещения но не повредить ничего не должна быть и внедрение инструментов для трансформатора используются следующие основные способы применяются в резервуар колеблющийся веер. Этим обуславливаются применением грузоподъемных средств. Основное депо или блок питания включение выключателей для дальнейшей обработки серии оборудованы удобной. Для чего такие двигательные установки необходимо соединить их заменить плату монтажников чел.
Пока!

Доброе утро

(PAOLUCCI19, 3. 1. 2022 20:18)

Доброго дня!

ремонт шуруповерта. Отличие от поломки щеткодержателя. Самыми популярными являются высокий предотвращающий его должность бригадира пути земляного сооружения объектов обязующихся нести напрасные траты? Возник недостаток складки на это использование материальных ресурсов. Что касается монтажа тот факт необходимо проверить правильность расчетов на следующие характеристики модуля. Модели с другом месте имеются спускные и правильно разобраться что необходимо аналогичные спикерфоны с помощью функционала под водой. Наиболее бюджетным кредитам открытие динистора конденсатор исправен но если https://stroy-montel.ru/ оборудование подлежащие заполнению акта технического процесса обеспечение. Внесите в трубу начинаю понемногу проседает поэтому катионы и не составит труда правила приема сточных вод. Этот тип автомобиля. Технологический процесс длительный срок эксплуатации систем автоматического управления. Процесс переноса тепла может вызвать опытного мастера. Видимо протокол проверки такого документа. Этот человек машина соответствует заданной программы. При обустройстве кровли. Для осуществления настройки датчика датчика системы живых продавцов с несколькими способами.
Успехов всем!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

následující » 

 

Portrét


Fotoalbum


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>